Geen schoolkosten voor studenten De Rooi Pannen

Studenten van scholengemeenschap De Rooi Pannen (mbo en vmbo) krijgen geen rekening voor schoolkosten meer. Kosten voor boeken, tablet en excursies worden voortaan door de school zelf betaald.

Volgens Tiny Pheninckx, voorzitter van De Rooi Pannen, kost dit de school jaarlijks ruim € 2 miljoen euro. Het ruimhartige gebaar van de Brabantse scholengemeenschap is mogelijk door de goede financiële positie van de school. In het Brabants Dagblad zegt Pheninckx: ‘Als je kinderen echt de kansen wil geven die ze verdienen, en je bent er toe in staat, moet je het doen. We willen niet dat potentiële leerlingen wegblijven vanwege de financiële thuissituatie.’ De schoolkosten op De Rooi Pannen bedroegen tot dusver per leerling ongeveer 300 euro per jaar.

Lovend
De Stichting Leergeld, die al langer ijvert voor het terugdringen van schoolkosten, is lovend. Directeur Gaby van den Biggelaar: ‘Hulde voor de Rooi Pannen. Zij zetten een belangrijke stap richting gratis onderwijs.’ Sommige scholen hekelen echter de actie van De Rooi Pannen. Cor van Gerven van het Koning Willem 1 College spreekt over ‘oneigenlijke concurrentie’. Door nieuwe leerlingen te lokken met gratis boeken, voelen andere scholen zich genoodzaakt hetzelfde te doen. Met als gevolg dat deze scholen moeten beknibbelen op de kwaliteit van het onderwijs.

[lees meer]

Geplaatst op 25 september 2017


Kwaliteitsafspraken: mbo-scholen zijn in vol bedrijf

Het werken met kwaliteitsafspraken heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Dat is te lezen in 'MBO: in vol bedrijf', de tweede voortgangsrapportage van MBO in Bedrijf over de kwaliteitsafspraken in het mbo. De kwaliteitsafspraken, die als doorlooptijd de periode 2015 - 2018 h... [lees meer]

Geplaatst op 22 september 2017


Shana Veltman: ‘Ik ga knallen in Abu Dhabi!’

Shana Veltman vertegenwoordigt Nederland tijdens de Worldskills in Abu Dhabi binnen haar vakgebied: schoonheidsspecialiste. Ter voorbereiding verzorgde zij op Prinsjesdag de make-up van een aantal Kamerleden. ‘Een ervaring die ik nooit meer vergeet!’, aldus Shana. De voorbereiding op de World... [lees meer]

Geplaatst op 22 september 2017


Inkomen ouders heeft invloed op studiesucces in het hbo

Jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen stromen vaker door van het mbo naar het hbo en behalen ook vaker een diploma. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Is het hoger onderwijs minder toegankelijk voor mbo’ers uit gezinnen met een lager inkomen? Die vraag staat centraal in een onderzoek d... [lees meer]

Geplaatst op 21 september 2017


‘Voorbereiding nieuwe kwaliteitsafspraken al in 2017’

Het ministerie start nog dit jaar met de voorbereiding van een nieuwe ronde kwaliteitsafspraken. In 2018 moet er duidelijkheid zijn over de kaders voor de nieuwe afspraken. Dat valt te lezen in de op Prinsjesdag gepresenteerde Onderwijsbegroting voor 2018. In de Memorie van Toelichting is te leze... [lees meer]

Geplaatst op 20 september 2017


Veel keuzedelen liggen nog op de plank

Van de meer dan 750 beschikbare keuzedelen zijn er tot nu toe slechts 250 daadwerkelijk gebruikt. Veel keuzedelen worden wel door scholen aangeboden, maar worden nog niet door studenten gekozen. Dat blijkt uit de tweede meting van de monitor keuzedelen. De meting is gebaseerd op gegevens van tien... [lees meer]

Geplaatst op 20 september 2017


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief