Studiesucces op mbo-scholen neemt verder toe

Diploma

Het percentage mbo-studenten dat de opleiding afsluit met een diploma is verder toegenomen tot ongeveer 75%. Dat blijkt uit de nieuwste sectorrapportage studiesucces.

De sectorrapportage studiesucces, onderdeel van de benchmark mbo, brengt in beeld hoe succesvol studenten zijn als het gaat om het behalen van een diploma of doorstroom naar vervolgonderwijs. Het jaarresultaat en het diplomaresultaat meten het percentage studenten dat een diploma haalt. Dit percentage vertoont de laatste jaren een voortdurende, lichte stijging. Ook in deze benchmark is het percentage weer licht omhoog gegaan. Tussen 2012 en 2015 is het percentage gestegen van zo’n 70% tot ongeveer 75%.

Grote verschillen
Niet alle mbo-scholen zijn even succesvol. Het percentage ongediplomeerde mbo-verlaters (na vier jaar) loopt uiteen van 7 tot meer dan 40 procent! Over het algemeen behalen de agrarische mbo-scholen het beste diplomaresultaat: gemiddeld heeft meer dan 70% van de studenten binnen vier jaar het diploma gehaald.

[lees meer]

Geplaatst op 24 oktober 2016


Excellentie: de eerste ervaringen van vakscholen

In het schooljaar 2015-2016 hebben vier vakscholen in pilots geëxperimenteerd met excellentieprogramma's voor hun meest getalenteerde en gemotiveerde studenten. De eerste ervaringen zijn zonder meer positief. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage Excellentie in het mbo. De rapportage is een... [lees meer]

Geplaatst op 21 oktober 2016


SBB: ‘Banen verdwijnen niet door robots’

Een groot aantal mbo-studenten wordt opgeleid voor werk dat gaat verdwijnen, stelt accountant Deloitte. Maar Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) meent dat dit een onterecht doemscenario is. Volgens het rapport van Deloitte volgt meer dan veertig procent van de mbo-stu... [lees meer]

Geplaatst op 20 oktober 2016


Voortijdige schooluitval in tien jaar gehalveerd

Tussen 2005 en 2015 is het percentage voortijdige schoolverlaters vanuit het mbo gedaald van bijna 11% naar zo’n 5,5%. Er zijn grote regionale verschillen: in Friesland ligt het percentage schooluitvallers op slechts 3,4%, in de regio Amsterdam gaat het om zo’n 7%. De voortijdige schooluitval... [lees meer]

Geplaatst op 20 oktober 2016


Practoraten: praktijkonderzoek binnen het mbo

Steeds meer mbo-scholen richten 'practoraten' op. En sinds kort is practor net als lector een beschermde titel. Analoog aan de lector in het hoger beroepsonderwijs kent het mbo sinds kort het fenomeen 'practor'. Binnen een practoraat wordt praktijkgericht onderzoek verricht, bijvoorbeeld naar ond... [lees meer]

Geplaatst op 19 oktober 2016


Extra strenge eisen aan fusies in het mbo

Een fusie tussen mbo-scholen wordt aan nog strengere voorwaarden verbonden. Alle mbo-scholen krijgen bovendien de expliciete opdracht om de menselijke maat in het onderwijs te bevorderen. Mbo-scholen die plannen maken om te gaan fuseren, krijgen met extra strenge voorwaarden te maken. Het is de b... [lees meer]

Geplaatst op 18 oktober 2016


 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • LerarenregisterExcellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Postermbocity