Breed draagvlak voor introductie samenwerkingscollege

De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de wet die mbo-scholen meer ruimte geeft om samen opleidingen aan te bieden. Op enkele details zijn er zorgen.

Door demografische krimp zullen de komende jaren bepaalde beroepsopleidingen in de problemen komen. Als het aantal studenten snel daalt, kan het in stand houden van een opleiding voor een school te duur worden. In zo’n geval is het aantrekkelijk om een opleiding samen met een andere school aan te bieden. Het wetsvoorstel samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen maakt dit soort samenwerking makkelijker. De wet regelt onder andere hoe de examinering op zo’n samenwerkingscollege georganiseerd moet worden en hoe de inspectie toezicht kan houden op de kwaliteit.

Medezeggenschap
Het voorstel kan op brede steun van de Tweede Kamer rekenen. Volgens Harm Beertema (PVV) wordt met het wegnemen van obstakels voor samenwerking het aanbod van hoogwaardig beroepsonderwijs in de regio’s geborgd. De GroenLinks-fractie maakt zich echter zorgen over de medezeggenschap. Woordvoerder Lisa Westerveld pleit ervoor om in de wet op te nemen dat de ondernemingsraden en studentenvertegenwoordigers bij het voornemen om een samenwerkingscollege te starten gezamenlijk bijeen moeten komen om het voorstel te bespreken. Minister Van Engelshoven ontraadt echter dit wettelijk vast te leggen; het is volgens haar beter om eerst eens te kijken hoe een en ander in de praktijk verloopt. Bovendien is pas recent de medezeggenschap bij mbo-scholen uitgebreid.

[lees meer]

Geplaatst op 19 januari 2018


Twaalf scholen van start met LOB Gelijke Kansen

In februari starten twaalf mbo-scholen met activiteiten om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie. Zij doen dit onder de vlag van 'LOB - Gelijke Kansen'. Het project ‘LOB - Gelijke Kansen’ is op 1 juli 2017 van start gegaan. Het doel van dit proje... [lees meer]

Geplaatst op 19 januari 2018


‘Uitstel examinering keuzedelen echt nodig’

Minister Ingrid van Engelshoven houdt vast aan het uitstel van de verplichte examinering van de keuzedelen. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt haar. De VVD blijft pleiten voor de verplichting voor mbo-scholen om de keuzedelen vanaf komend schooljaar (2018-2019) al te laten meetellen voor h... [lees meer]

Geplaatst op 18 januari 2018


Acht kleine opleidingen bedreigd in voortbestaan

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap krijgt veel meldingen van bedreigde opleidingen. Om het specialistisch vakmanschap te behouden voor Nederland krijgen acht opleidingen speciale ondersteuning. Er bestaan al langer zorgen over de kleine, unieke opleidingen die onmisbaar zijn in... [lees meer]

Geplaatst op 17 januari 2018


Regeldruk voor scholen verder toegenomen

De regeldruk in het mbo is toegenomen door nieuwe regels en door de externe verantwoording die scholen moeten afleggen. De in 2014 opgestelde Regeldrukagenda heeft nog niet tot een vermindering van de regeldruk geleid. Dat blijkt uit recent onderzoek van Regioplan. In december 2014 ondertekenden ... [lees meer]

Geplaatst op 16 januari 2018


Stage in buitenland heeft duidelijke meerwaarde

Steeds meer studenten kiezen ervoor een deel van de studie in het buitenland te doen. Ook voor mbo-studenten zijn er tegenwoordig vele mogelijkheden. Bij sommige mbo-opleidingen is het verplicht een tijdje naar het buitenland te gaan. Maar ook als dat niet het geval is, kan het toch een goed idee... [lees meer]

Geplaatst op 15 januari 2018


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief