‘Big data inzetten om onderwijs te verbeteren’

Hans Schutte, voormalig bestuurder van onder andere ROC Nijmegen en ROC van Twente, werd vijf jaar geleden directeur-generaal bij het ministerie van Onderwijs. Nu stapt hij over naar DUO in Groningen. Vijf vragen aan een rasoptimist.

Hoe is achteraf de overgang naar het ministerie bevallen?
‘Heel goed. Al was de overgang wel groot. Jarenlang was ik als schoolbestuurder in Amsterdam, Nijmegen en Twente dagelijks bezig om het onderwijs beter te maken. Dat betekende veel contact met studenten en docenten. Het ministerie in Den Haag is een totaal andere wereld. Het was voor mij heel leerzaam om deze kant een keer mee te maken. Den Haag heeft echt zijn eigen dynamiek.’

Het ministerie staat ver af van de dagelijkse praktijk?
‘Natuurlijk is de afstand tot het veld groot. Ik heb wel geprobeerd om beide werelden dichter bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door de MBO-tour, waarbij de minister op allerlei plekken in het land gesprekken heeft gevoerd met studenten en docenten. Wat ook heel goed werkt is dat medewerkers van het ministerie hun werk combineren met een baan op school. Zo proberen we op het ministerie “van buiten naar binnen” te werken.’

[lees meer]

Geplaatst op 30 maart 2017


SER wil ‘ontwikkelrekening’ voor alle werkenden

Om het leven lang leren te stimuleren moet iedere werknemer individueel fiscaal vriendelijk kunnen sparen voor een vervolgopleiding. Daar pleit de SER voor in een advies over postinitieel leren. In het advies schetst de Raad nogmaals de urgentie van permanente scholing op de arbeidsmarkt van vand... [lees meer]

Geplaatst op 29 maart 2017


Aanpak personeelstekorten in de zorgsector

De zorgsector kampt met groeiende personeelstekorten. In Zeeland starten mbo-school Scalda, Hogeschool Zeeland en vijf ouderenorganisaties de ‘Zeeuwse Prakijkroute Ouderenzorg’, een praktijkopleiding voor Verzorgenden. Het Zeeuwse initiatief werd onlangs gelanceerd in het bijzijn van demissi... [lees meer]

Geplaatst op 28 maart 2017


Budget voor leerbanen ook in 2016 niet uitgeput

In schooljaar 2015/2016 hebben werkgevers voor ruim 85.000 leerbanen (bbl) een subsidie gekregen. Het beschikbare budget van bijna € 190 miljoen werd niet volledig besteed. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage van de Subsidieregeling Praktijkleren over het schooljaar 2015/2016. Net als in vo... [lees meer]

Geplaatst op 27 maart 2017


Onderteken het MBO Manifest

Op 16 maart lanceerde de beroepsvereniging van mbo-opleiders het MBO Manifest. In zeven speerpunten laat de beroepsvereniging zien wat nodig is om het werk, als opleider en als lid van het onderwijsteam, zo goed mogelijk uit te voeren. Inmiddels hebben al meer dan zevenhonderd docenten het manife... [lees meer]

Geplaatst op 24 maart 2017


Extra bescherming kleine unieke opleidingen

Om de arbeidsmarkt voor specialistische beroepen te beschermen, krijgt de minister de bevoegdheid om een school tijdelijk het alleenrecht te geven voor bepaalde opleidingen. Er bestaan al langer zorgen over de kleine opleidingen voor specialistische beroepen als pianostemmer en instrumentenmaker.... [lees meer]

Geplaatst op 24 maart 2017


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

verkiezigen