SER: alleen opleidingen met goede arbeidsmarktkansen

Scholen zouden alleen opleidingen moeten aanbieden die afgestudeerden een goede kans bieden op de arbeidsmarkt. Dat adviseert de SER in een vervolgadvies over ‘toekomstgericht beroepsonderwijs’.

In het advies Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs buigt de SER zich over de vraag hoe het mbo moet reageren op de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door robotisering en automatisering stellen bedrijven steeds hogere eisen aan de vaardigheden van werknemers. Wie alleen een mbo-opleiding op niveau 2 heeft, vindt in de toekomst steeds moeilijker een plek op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd dreigt er in sectoren als de bouw, de zorg en de industrie een enorm tekort aan gekwalificeerd personeel. Wat kan het mbo doen aan deze groeiende mismatch?

Economische zelfstandigheid
In het rapport komt de SER tot vijf oplossingsrichtingen. De belangrijkste hierbij is het stellen van hogere eisen aan het arbeidsmarktperspectief van opleidingen. In het regeerakkoord is dit voornemen ook opgenomen. De SER suggereert nu concreet als eis te stellen dat een afgeronde mbo-opleiding tot economische zelfstandigheid leidt. Op regionaal niveau zou in beeld moeten worden gebracht hoe de arbeidsmarktkansen in diverse sectoren zich ontwikkelen. Jongeren zouden mede op basis van dit soort gegevens een studiekeuze moeten maken.

[lees meer]

Geplaatst op 17 november 2017


‘Concurrentiedruk tussen scholen neemt toe’

Vanwege demografische krimp zou het verstandig zijn als mbo-scholen meer zouden samenwerken. Maar in de strijd om de student neemt de concurrentiedruk in het mbo juist toe. Dat stelt adviesbureau The Next School. Er wordt de laatste jaren veel gesproken over samenwerking tussen mbo-scholen en mac... [lees meer]

Geplaatst op 17 november 2017


Stel uw vragen over examinering van keuzedelen

Veel scholen worstelen met de examinering van keuzedelen. Tijdens een online webinar krijgt iedereen de kans lastige vragen voor te leggen aan specialisten. Sinds dit schooljaar bieden alle opleidingen keuzedelen aan. Hoewel de examens nog niet meetellen voor het diploma, moeten de keuzevakken we... [lees meer]

Geplaatst op 16 november 2017


Ook MBO College Airport geeft les in Boeing 747

Net als ROC Landstede gaat MBO College Airport les geven in delen van een echte Boeing 747. De KLM doneert de onderdelen van een afgeschreven Jumbo Jet. Een beroep leer je het beste in een realistische werkomgeving. Dat onderstrepen MBO College Airport (opleider van stewards en stewardessen) en ... [lees meer]

Geplaatst op 15 november 2017


Van vmbo naar mbo is koninklijke route

Er zijn grote verschillen tussen de vmbo-scholen als het gaat om de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Op sommige scholen stroomt de helft van de leerlingen door naar de havo, terwijl op andere scholen die doorstroom bijna niet voorkomt. Op basis van de website Scholen op de kaart heeft de NOS... [lees meer]

Geplaatst op 14 november 2017


Onderwijscoöperatie laat eigen organisatie doorlichten

Een kwartiermaker gaat de komende tijd de Onderwijscoöperatie doorlichten. Op die manier wil de lerarenvereniging het draagvlak onder de achterban vergroten. Onder leraren is de laatste tijd veel kritiek op de Onderwijscoöperatie, de samenwerkingsorganisatie van grote onderwijsbonden in Nederla... [lees meer]

Geplaatst op 14 november 2017


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief