Steeds meer jongeren kiezen voor techniek

Het aantal jongeren dat een technische opleiding kiest stijgt sinds 2013 gestaag. In het mbo steeg het aantal bètatechnische studenten van 29 naar 32 procent. De doelen van het Techniekpact 2020 komen in zicht.

Minister Bussemaker nam namens het kabinet de voortgangsrapportage van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst tijdens de Jaarconferentie. Volgens het rapport blijft het belangrijkste aandachtspunt de instroom van leerlingen in het vmbo-bb en vmbo-kb. Hierin is ten opzichte van tien jaar geleden nog altijd een dalende trend te zien. In de regio wordt hier hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door een betere beeldvorming vanuit het bedrijfsleven over de beroepen in de techniek en het aanbieden van gepersonaliseerde leerstijlen aan leerlingen.

Vraag en aanbod
Met name in de bouw, de installatietechniek en de metaal is de behoefte aan goed opgeleide mensen groot. Ook in het onderwijs is een groot tekort aan vakdocenten techniek. Door de groeiende rol van technologie in andere sectoren, zoals de zorg, zal de vraag naar technici verder toenemen is de verwachting. Hoewel de instroom stijgt, dreigt een stevig tekort.

[lees meer]

Geplaatst op 27 juni 2017


Graafschap College steunt MBO-Manifest

Het Graafschap College heeft als eerste mbo-school in Nederland het MBO-Manifest ondertekend. Bestuurder Sarien Shkolnik hoopt dat meer scholen volgen. ‘Wij hebben het manifest ondertekend omdat we het er van harte mee eens zijn’, vertelt Sarien Shkolnik, vicevoorzitter van het college van be... [lees meer]

Geplaatst op 26 juni 2017


‘MBO is beste voorbereiding op de arbeidsmarkt’

De vraag naar vakmensen groeit snel, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Werkgevers bieden banen aan, maar jongeren doen er verstandig aan om eerst een opleiding af te ronden. Werkgevers hebben een groeiende behoefte aan vakmensen. Volgens Michaël van Straalen, voorzitter van SBB, is het belangrijk st... [lees meer]

Geplaatst op 23 juni 2017


Kennisuitwisseling met China biedt perspectief

Een aantal Nederlandse en Chinese mbo-scholen ging bij elkaar op bezoek om elkaars onderwijs beter te leren kennen. Deze Chinees-Nederlandse samenwerking heeft veel perspectief, zo concludeert Nuffic in een rapport. In mei brachten 21 enthousiaste Chinese docenten een bezoek aan Nederland in het ... [lees meer]

Geplaatst op 22 juni 2017


Noorderpoort start practoraat Automotive

Roeland Hogt is vorige week geïnstalleerd als practor op het vakgebied Automotive. Tevens ondertekende Noorderpoort een convenant voor de Truck Academy. Op donderdag 15 juni hield practor Roeland Hogt zijn intredingsrede ‘Automotive van nu en voor de toekomst’. Met het practoraat wil Noorder... [lees meer]

Geplaatst op 21 juni 2017


MBO Amersfoort en groothandel Scheerder werken samen

Horecagroothandel Scheerder en de School voor Techniek van MBO Amersfoort starten samen een niveau 2-opleiding waarvan het praktijkdeel in het magazijn van Scheerder plaatsvindt. De eerste studenten starten in september. Vanaf dag één starten de studenten deels in de praktijk. Op de locatie van... [lees meer]

Geplaatst op 20 juni 2017


mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

verkiezigen