Katapult: nieuw netwerk voor scholen en bedrijven

De Centra voor innovatief vakmanschap hebben zich verenigd in een nieuw netwerk: Katapult. Gezamenlijk ontwikkelen zij kennis over onderwijs en innovatie, om zo de beste vakmensen op te leiden. Er is geen sturing van bovenaf: het eigenaarschap van vernieuwing ligt bij de deelnemende organisaties zel... [lees meer]

Scholen werken aan betere beroepspraktijkvorming

De kwaliteit van de stages in het mbo wordt beter. Met dank aan de aanpak van ‘verbeterplannen’. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen in 2015 met het ministerie van Onderwijs hebben gemaakt, betreft de verbetering van de beroepspraktijkvorming (stages). Aanva... [lees meer]

Debat onderwijsbegroting: de highlights voor het mbo

Tijdens het debat over de Onderwijsbegroting werd iets meer duidelijk over de plannen van het kabinet voor het mbo. Wat weten we inmiddels? Groen onderwijs Vanaf 2019 zal het groene mbo op dezelfde manier worden bekostigd als het reguliere mbo. Dit is goed nieuws voor het groene onderwijs. De ex... [lees meer]

Recensie ‘Navigeren met het hart’ van Coen Pots

Twaalf huidige mbo-bestuurders. Eén oud-bestuurder. Eén directeur mbo van het ministerie van OCW. En één voorzitter van de MBO Raad. Ziedaar de key players van het Nederlandse mbo die projectmanager/auteur en oud-docent Coen Pots interviewde voor zijn boek ‘Navigeren met het hart’. Hun lev... [lees meer]

MBO Raad: zorg voor een nationaal akkoord leven lang ontwikkelen

De MBO Raad grijpt de lancering van het ROA-rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’ aan om het belang van een nationaal akkoord ‘leven lang ontwikkelen’ te benadrukken. ‘Iedereen is het over eens dat het moet. Nu! Maar ondanks dringende oproepen blijft het nog te stil i... [lees meer]

‘ROC Leiden’ niet meer onder toezicht interventieteam

Het voormalige ROC Leiden staat niet langer onder toezicht van een speciaal interventieteam. De school kwam onder toezicht te staan nadat het in grote financiële problemen kwam door te dure nieuwbouw. Nu de Leidse mbo-instelling in september is samengegaan met het ID College (onder de naam mboRijnl... [lees meer]

Minister Slob: uitstel start lerarenregister

Minister Slob schuift de start van het lerarenregister op de lange baan. De invoeringsdatum wordt uitgesteld om leraren de kans te geven zelf het voortouw te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat het lerarenregister alleen een succes kan worden als leraren vertrouwen hebben in... [lees meer]

‘Juf, zou ik deze schoenen aan kunnen bij mijn sollicitatiegesprek?’

Ruim 210 gastcolleges heeft Claudia Lucassen op haar naam staan. Geen gering aantal voor een 27-jarige. Ze reist bijna dagelijks stad en land af om voor de klas te staan en studenten klaar te stomen voor hun eerste baan. MBO-Today sprak deze zogeheten ‘Campus Recruiter’ over haar mooie ervarin... [lees meer]

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief