Breed draagvlak voor introductie samenwerkingscollege

De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de wet die mbo-scholen meer ruimte geeft om samen opleidingen aan te bieden. Op enkele details zijn er zorgen. Door demografische krimp zullen de komende jaren bepaalde beroepsopleidingen in de problemen komen. Als het aantal studenten snel daalt, kan het in... [lees meer]

Twaalf scholen van start met LOB Gelijke Kansen

In februari starten twaalf mbo-scholen met activiteiten om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of vervolgstudie. Zij doen dit onder de vlag van 'LOB - Gelijke Kansen'. Het project ‘LOB - Gelijke Kansen’ is op 1 juli 2017 van start gegaan. Het doel van dit proje... [lees meer]

‘Uitstel examinering keuzedelen echt nodig’

Minister Ingrid van Engelshoven houdt vast aan het uitstel van de verplichte examinering van de keuzedelen. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt haar. De VVD blijft pleiten voor de verplichting voor mbo-scholen om de keuzedelen vanaf komend schooljaar (2018-2019) al te laten meetellen voor h... [lees meer]

Acht kleine opleidingen bedreigd in voortbestaan

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap krijgt veel meldingen van bedreigde opleidingen. Om het specialistisch vakmanschap te behouden voor Nederland krijgen acht opleidingen speciale ondersteuning. Er bestaan al langer zorgen over de kleine, unieke opleidingen die onmisbaar zijn in... [lees meer]

Regeldruk voor scholen verder toegenomen

De regeldruk in het mbo is toegenomen door nieuwe regels en door de externe verantwoording die scholen moeten afleggen. De in 2014 opgestelde Regeldrukagenda heeft nog niet tot een vermindering van de regeldruk geleid. Dat blijkt uit recent onderzoek van Regioplan. In december 2014 ondertekenden ... [lees meer]

Stage in buitenland heeft duidelijke meerwaarde

Steeds meer studenten kiezen ervoor een deel van de studie in het buitenland te doen. Ook voor mbo-studenten zijn er tegenwoordig vele mogelijkheden. Bij sommige mbo-opleidingen is het verplicht een tijdje naar het buitenland te gaan. Maar ook als dat niet het geval is, kan het toch een goed idee... [lees meer]

Nieuwe JOB-monitor: hoe tevreden zijn studenten?

Elke twee jaar doet de jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) grootschalig onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten. Tot 16 maart kunnen studenten nog meewerken aan de nieuwe JOB-monitor. De JOB-monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed uit Nijmegen. Al... [lees meer]

BVMBO zoekt enthousiaste docenten Nederlands

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) zoekt voor het op te richten Platform Nederlands enthousiaste en bevlogen docenten Nederlands. Rond belangrijke thema’s als keuzedelen, collegiaal leren en burgerschap brengt de bvmbo enthousiaste en deskundige docenten samen in zogenaamde platform... [lees meer]

Friese Poort bouwt klimaatneutraal en circulair

Honderd procent klimaatneutraal én circulair gebouwd. Dat is het nieuwe gebouw waar ROC Friese Poort de opleidingen voor de zogenaamde uniformberoepen (politie, defensie, beveiliging) aanbiedt. Begin december 2017 opende de Friese mbo-instelling de deuren van het nieuwe gebouw. Volgens de Rijks... [lees meer]

Doorlopende leerlijn leidt tot meer doorstroom naar mbo

Leerlingen die op het vmbo kiezen voor een vakmanschaps- of technologieroute stromen significant vaker door naar het mbo. Hiermee is een belangrijke doelstelling van de leerroutes behaald. Dat blijkt uit de derde monitor doorlopende leerlijnen. Deze monitor wordt periodiek uitgevoerd door het ger... [lees meer]

Baangarantie moet Rotterdamse jongeren verleiden

Jongeren uit Rotterdam-Zuid krijgen een baangarantie als ze bepaalde mbo-opleidingen kiezen. Hiermee worden jongeren verleid de juiste studiekeuze te maken, terwijl bedrijven hopen de arbeidskrachten te krijgen die ze nodig hebben. De carrièreperspectieven in de wijk Rotterdam-Zuid zijn over he... [lees meer]

Aantal bbl-studenten stijgt eindelijk weer

Na een jarenlange daling is in 2016 het aantal bbl-studenten voor het eerst weer gestegen. Ook de doorstroom naar het hbo neemt weer toe. Dat blijkt uit de nieuwe benchmark die de MBO Raad samen met adviesbureau KBA heeft uitgebracht. De benchmark - de twaalfde in rij - brengt de situatie in beel... [lees meer]

Model voor ‘instellingsverklaring’ beschikbaar

Studenten die voortijdig de opleiding verlaten, kunnen een ‘instellingsverklaring’ krijgen. Op dit deeldiploma wordt vermeld welke onderdelen van de opleiding de student met goed gevolg heeft afgelegd. Voor zo’n verklaring is nu een uniform model ontwikkeld. Naast diploma’s en certificate... [lees meer]

Mogelijkheden MBO Card zijn nog niet uitgeput

De MBO Card, de pas waarmee mbo-studenten met korting culturele activiteiten kunnen ondernemen, is zonder meer een succes te noemen. Toch kunnen scholen en culturele instellingen nog meer doen om cultuur en onderwijs te integreren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een wereld vol mogelijkheden. Cul... [lees meer]

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief