Dossier Lerarenregister

testbeeldIn 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les geven. Een en ander zal worden geregeld in een wet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Deel Tweede Kamer wil stoppen met lerarenregister

Een deel van de Tweede Kamer wil de verdere ontwikkeling van het lerarenregister on hold zetten. Zonder draagvlak is een register kansloos. Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over leraren kwam uiteraard ook het onderwerp ‘lerarenregister’ aan de orde. Vooraf had de PO Raad de T... [lees meer]

Minister Slob: uitstel start lerarenregister

Minister Slob schuift de start van het lerarenregister op de lange baan. De invoeringsdatum wordt uitgesteld om leraren de kans te geven zelf het voortouw te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat het lerarenregister alleen een succes kan worden als leraren vertrouwen hebben in... [lees meer]

Steeds minder draagvlak voor lerarenregister

De sectorraden in het onderwijs – PO Raad, VO Raad en MBO Raad – maken zich grote zorgen over de manier waarop het lerarenregister vorm krijgt. In een brief vragen zij minister Slob om een heroverweging. In hun brief verwijzen de sectorraden naar de passage in het regeerakkoord waarin gesteld... [lees meer]

Onderwijscoöperatie laat eigen organisatie doorlichten

Een kwartiermaker gaat de komende tijd de Onderwijscoöperatie doorlichten. Op die manier wil de lerarenvereniging het draagvlak onder de achterban vergroten. Onder leraren is de laatste tijd veel kritiek op de Onderwijscoöperatie, de samenwerkingsorganisatie van grote onderwijsbonden in Nederla... [lees meer]

‘Verkiezing Deelnemersvergadering geldig’

De uitslag van de verkiezing van afgevaardigden van de Deelnemersvergadering kan gehandhaafd blijven. Dat heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie besloten. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie heeft dit besluit genomen naar aanleiding van het eindverslag van de Verkiezingscommissie. Volg... [lees meer]

Onderwijsraad pleit voor eenvoudig lerarenregister

Het lerarenregister zoals dat momenteel vorm krijgt, sluit niet aan bij het oorspronkelijke doel. Niet bekwaamheidsonderhoud, maar administratieve handelingen staan centraal. Aldus een kritisch advies van de Onderwijsraad. In het advies reageert de Onderwijsraad op het recente Besluit Lerarenregi... [lees meer]

Onderwijscoöperatie wijst juridische bezwaren tegen lerarenregister af

Er is niets mis met de gang van zaken rond de verkiezingen voor de Deelnemersvergadering van het lerarenregister. Dat stelt de advocaat van de Onderwijscoöperatie in reactie op de bezwaren van actiegroep Leraren In Actie. De kritiek van Leraren in Actie richtte zich specifiek op de positie van d... [lees meer]

Kritiek op lerarenregister zwelt opnieuw aan

Sinds 1 augustus 2017 is het lerarenregister een feit en er is inmiddels ook een verkozen ‘registerparlement’. Maar de kritiek op het register wordt er niet minder op. De kritiek van leraren richt zich vooral op het gebrek aan draagvlak voor het register. Volgens de Onderwijscoöperatie, de o... [lees meer]

Registerparlement: uitslag verkiezing bekend

Er werd reikhalzend naar uitgezien: de uitslag van de allereerste verkiezingen voor het registerparlement. Met enige vertraging is de uitslag nu binnen. Voor het mbo zijn onder anderen verkozen: Thea Nabring (ROC A12), Marjolein Held (Koning Willem I College, tevens voorzitter van de bvmbo) en ... [lees meer]

Ophef over procedure verkiezingen ‘registerparlement’

Onder leraren is onrust ontstaan over de procedure die gekozen is voor de verkiezing van de afvaardiging van de deelnemersvergadering voor het lerarenregister. Er zijn inmiddels zelfs Kamervragen over de kwestie gesteld. Midden in de periode dat leraren kunnen stemmen op hun favoriete kandidaat v... [lees meer]

‘Het register moet echt van de docenten worden’

‘Docenten moeten nu eindelijk echt zeggenschap over het lerarenregister krijgen. Het wordt de hoogste tijd dat leraren zelf de regie nemen.’ Aan het woord is Marjolein Held, voorzitter van de beroepsvereniging van mbo-opleiders en kandidaat voor een zetel in de afvaardiging van de Deelnemersverg... [lees meer]

Veel belangstelling voor afvaardiging deelnemersvergadering

Zo’n 45 mbo-docenten hebben zich kandidaat gesteld voor een zetel in de afvaardiging van de deelnemersvergadering. Dit ‘registerparlement’ gaat straks besluiten nemen over de uitwerking van het lerarenregister. Vanaf maandag 4 september kunnen alle stemgerechtigde docenten een stem uitbre... [lees meer]

Leraren willen register voorlopig negeren

De actiegroep ‘Leraren in actie’ geeft het verzet tegen het lerarenregister nog niet op. In een nieuwe brief aan de Tweede Kamer betogen zij dat het register schadelijk is voor het vak: ‘Dit lerarenregister is niet ons lerarenregister’. Leraren in actie was eerder verantwoordelijk voor ... [lees meer]

Kandidatenlijst afvaardiging Deelnemersvergadering bekend

Op 6 oktober wordt bekend gemaakt welke 24 docenten zitting gaan nemen in de Deelnemersvergadering en daarmee namens alle docenten mogen meedenken over de verdere uitwerking van het Lerarenregister. Gisteren werd de kandidatenlijst bekendgemaakt. Stemmen kan van 4 tot en met 24 september. Sinds... [lees meer]

Lerarenregister: aandacht voor eigen karakter mbo

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo) wil dat bij de inrichting van het lerarenregister voldoende rekening wordt gehouden met het eigen karakter van het mbo. De vereniging pleit daarom voor een eigen adviescommissie. Begin mei werd het Besluit Lerarenregister opengesteld voor internetcon... [lees meer]

terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief