SBB werft meer dan 12.000 nieuwe leerbanen

Met de campagne ‘Haal de toekomst in huis’ heeft SBB ruim 12.000 nieuwe leerbanen geworven. Minister Bussemaker hoopt dat er nog veel meer leerbanen bijkomen. Het aantal leerbanen daalt al enkele jaren op rij. Waren er enkele jaren geleden nog meer dan 150.000 leerbanen, in het schooljaar 2015-2016 is dit aanta... [lees meer]

Jan van Zijl voorzitter WorldSkills Netherlands

Jan van Zijl wordt per 1 januari voorzitter van het bestuur van WorldSkills Netherlands. Hij volgt daarmee Ewald van Vliet, wiens ambtsperiode op dat moment afloopt, op. Jan van Zijl is blij met zijn nieuwe functie. 'Ik draag de Stichting WorldSkills Netherlands en haar activiteiten al jaren een warm hart toe. De St... [lees meer]

Onderwijswerkgevers kritisch over lerarenregister

De werkgevers in het onderwijs zijn kritisch over het wetsvoorstel lerarenregister. Volgens de sectorraden is het voorstel eenzijdig gericht op een versterking van de positie van leraren. Zij adviseren de Tweede Kamer het voorstel niet aan te nemen. Volgens de brief van de sectorraden kan het register een toegevoe... [lees meer]

Wie wordt de nieuwe mbo-docent van het jaar?

De drie finalisten voor de verkiezing ‘mbo-docent van het jaar’ hebben zich gisteren gepresenteerd: Roxanne van den Boogaard (Helicon), Lotte Tunnissen (ROC Nijmegen) en Merel Brugman (ROC A12). De winnaar wordt bekend gemaakt op de slotdag van het Lerarencongres. Ieder jaar organiseert de Onderwijscoöperati... [lees meer]

Veel belangstelling voor OV-kaart mbo-studenten

Al 30.000 minderjarige mbo-studenten hebben een aanvraag ingediend voor een OV-kaart. Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook zij gratis reizen met het openbaar vervoer. Zo’n 120.000 minderjarige mbo’ers kunnen vanaf 1 januari gebruikmaken van een OV-kaart. De kaart, waarmee jongeren gratis of met korting kunnen reizen... [lees meer]

Kortdurende stages om discriminatie tegen te gaan

Met de introductie van kortdurende stages hoopt minister Bussemaker discriminatie op de stagemarkt tegen te gaan. Door meer contact tussen werkgevers en jongeren moeten negatieve vooroordelen bestreden worden. Uit onderzoek van het Kenniscentrum integratie en samenleving blijkt dat migrantenjongeren vaak meer moeite... [lees meer]

Scholen bieden vooral generieke keuzedelen aan

In het aanbod keuzedelen van mbo-scholen zijn generieke modules op dit moment het meest populair. Keuzedelen die voorbereiden op ondernemerschap op doorstroom naar het hbo worden het meest aangeboden. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het keuzedeelaanbod van mbo-scholen. Deze nulmeting is vlak voor de zom... [lees meer]

Buitenlandse mbo-studenten welkom in Nederland

Vanaf 1 februari 2017 kunnen mbo-4 leerlingen van buiten de Europese Unie een deel van hun opleiding in Nederland volgen. Zo moet het mbo een meer internationale dimensie krijgen. Op dit moment is het voor niet-EU studenten in het mbo nog niet mogelijk om voor langere tijd in Nederland te blijven. Verblijf kan nu al... [lees meer]

‘Begin voorzichtig met mbo-certificaten’

Een beperkte invoering van deelcertificaten zal de deelname aan mbo-onderwijs vergroten, zonder dat het aantal afgeronde diploma’s afneemt. Het is daarom verstandig om voorzichtig te beginnen met deelcertificaten. Dat advies geeft onderzoeksbureau ResearchNed op basis van een onderzoek naar de gevolgen van de invo... [lees meer]

Onderzoek naar vraagfinanciering in het mbo

Kan de introductie van vraagfinanciering in het mbo het leven lang leren stimuleren? Over die vraag buigt een commissie onder voorzitterschap van Jolande Sap zich. De commissie is per 1 september 2016 ingesteld en heeft de taak advies uit te brengen over het bevorderen van een leven lang leren in het mbo. De commiss... [lees meer]

Kwaliteitsafspraken mbo: eerste tussenstand

De kwaliteitsafspraken in het mbo lijken tot positieve resultaten te leiden. Met name bij lopende thema's als professionalisering, voortijdig schoolverlaten en taal & rekenen hebben de scholen vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken. Deze rapportage, getiteld 'M... [lees meer]

Kabinet wil een ‘Gelijke Kansen Alliantie’

Het thema ‘gelijke kansen’ staat voorlopig centraal in het beleid van het ministerie van Onderwijs. Minister Bussemaker streeft naar een ‘Gelijke Kansen Alliantie’. De laatste Onderwijsbegroting van het kabinet-Rutte II is doordrenkt van de gelijke-kansenideologie. Zo stelt het begeleidende persbericht: ‘M... [lees meer]

Talentvolle mbo-studenten stylen Kamerleden

Diverse parlementariërs beginnen Prinsjesdag vandaag met een bezoek aan jonge kappers en schoonheidsspecialisten. De Kamerleden laten hun haar stylen door excellente mbo'ers, onder wie Mandy Lindelauf, derdejaars student van de kappersopleiding van het Arcus College. Troon Ook op NS station Den Haag CS zijn talen... [lees meer]

Tien miljoen voor schoolkosten minderjarige mbo’ers

Het kabinet maakt structureel € 10 miljoen vrij voor de schoolkosten van minderjarige mbo’ers. Dat staat in de troonrede die koning Willem-Alexander vandaag voorlas. Studenten die geen geld hebben om de materialen aan te schaffen die ze nodig hebben voor hun opleiding – bijvoorbeeld de scharen, kammen en een t... [lees meer]

Zeer brede steun voor wettelijk toelatingsrecht

Het wetsvoorstel dat mbo-leerlingen een toelatingsrecht geeft voor mbo-opleidingen is uiteindelijk met zeer brede steun in de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de fracties van CDA en PVV stemden tegen. Het wetsvoorstel heeft niet alleen betrekking op het toelatingsrecht, maar ook op de invoering van een bindend studie... [lees meer]

Genotsmiddelen blijven populair onder jongeren

Het gebruik van genotsmiddelen blijft populair onder jongeren van 16 en 17 jaar. Het Trimbos-instituut verzamelde gegevens over het gebruik van tabak en alcohol, maar ook lachgas en paddo's. Leerlingen van mbo-scholen roken vaker dan jongeren uit het hbo en het voortgezet onderwijs. Aan de andere kant drinken hbo’... [lees meer]

Leerbedrijven en studenten tevreden over bpv

Studenten beoordelen hun stage gemiddeld met een 8, terwijl praktijkopleiders van leerbedrijven de bpv-periode met een 7,5 waarderen. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de bpv-monitor. De bpv-monitor, uitgevoerd door SBB, geeft een beeld van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Aan het eind van de sta... [lees meer]

Nieuwe eisen voor kritische denkvaardigheden

Op 1 augustus 2016 zijn de eisen ten aanzien van kritische denkvaardigheden in het Examen- en kwalificatiebesluit aangescherpt. Naar aanleiding hiervan heeft ecbo verkend hoe het kritisch denken van studenten gestimuleerd kan worden. Een handreiking voor docenten is in de maak. Bij kritische denkvaardigheden gaat he... [lees meer]

Luisteren zonder meteen te reageren

Met het programma ‘Een goed gesprek’ werken studenten aan hun dialogische vaardigheden en mentale weerbaarheid. Dit voorjaar startte het ROC van Twente een pilot bij het MBO College voor Mens & Maatschappij. Wat vinden de studenten ervan? We vroegen het Iris Raanhuis en Anne de Zoeten. Bij het programma ‘Een g... [lees meer]

SBB: ‘De basis is op orde, nu de lat omhoog’

Het was een mega-operatie: de samenvoeging van zeventien kenniscentra in één nieuwe organisatie. Eén jaar na dato spreekt MBO-today met Gerrit Veneboer, directeur Beleid van SBB. Terugkijkend op de transitie van 17 kenniscentra naar één samenwerkingsorganisatie is Veneboer in veel opzichten tevreden. ‘Het was... [lees meer]

‘Geen heimwee naar ambachtsschool’

Het is een populair pleidooi: ‘We moeten terug naar de ambachtsschool’. Volgens onderwijssocioloog Sjoerd Karsten is dat onterecht: ‘Er waren vroeger enorm veel klachten over de ambachtsschool. Er is toch ook niemand die terugverlangt naar de huishoudschool? Terecht: het huidige onderwijs heeft veel meer te biede... [lees meer]

Een nuchtere balans van het mbo: recensie

Eigenlijk zou het niet moeten: vakliteratuur lezen in de zomer. Maar de deadline van deze recensie is 1 september. Dus zit er nu zand tussen de pagina's en zelfs een enkele vlek van de zonnebrand. Maar dat heeft niets afgedaan aan het leesplezier. Want hoewel niet altijd lichte kost, is het een genoegen om dit boek te ... [lees meer]

‘Dag van het mbo’ op donderdag 24 november

Op donderdag 24 november biedt Cinemec in Ede niet alleen onderdak aan MBO City, maar ook aan het Uitblinkersgala en de verkiezing van het Beste Leerbedrijf van het jaar. De MBO Raad, SBB en de MBO Academie bundelen de krachten: op donderdag 24 november 2016 organiseren zij gezamenlijk de 'Dag van het mbo'. Overda... [lees meer]

Steun voor toelatingsrecht en bindend studieadvies

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt niet alleen het toelatingsrecht, maar ook het bindend studieadvies. Met dank aan een compromisvoorstel van GroenLinks. Maar wat gaat de Eerste Kamer doen? Het wetsvoorstel voor een toelatingsrecht voor mbo-studenten krijgt uiteindelijk toch een meerderheid in de Tweede Kam... [lees meer]

Studenten steunen wettelijk toelatingsrecht

Volgens de studenten in het mbo laten scholen regelmatig jongeren zonder geldige reden niet toe tot een opleiding. De afgelopen drie maanden heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) 69 klachten behandeld. Volgens JOB worden mbo-studenten regelmatig geweigerd door scholen. Zij krijgen dan bijvoorbeeld ... [lees meer]

Gelijke kansen centraal thema bij mbo-diner

Tijdens het mbo-diner, de feestelijke opening van het mbo-schooljaar, was ‘gelijke kansen’ het meest besproken thema. Hoe voorkom je ‘gescheiden werelden’? Het diner werd geopend door Ton Heerts, de kersverse voorzitter van de MBO Raad. ‘Als het mbo je niet raakt, heb je niets met de samenleving’, hield ... [lees meer]

Extra geld voor betere doorstroom naar hbo

Minister Bussemaker maakt € 7,5 miljoen vrij voor plannen die de overgang tussen mbo en hbo verbeteren. Studenten mogen zelf voorstellen ontwikkelen. De overgang van mbo naar hbo is voor veel studenten een grote stap. Op dit moment valt maar liefst 40% van de mbo-doorstromers in het eerste jaar van de hbo-studie u... [lees meer]

Scholen krijgen extra geld voor noodfonds leermiddelen

Scholen krijgen nog dit jaar extra geld om de schoolkosten te betalen voor minderjarige studenten van ouders met een laag inkomen. Het geld is nadrukkelijk bedoeld voor ouders die de schoolkosten echt niet kunnen betalen. Bij de bedoelde schoolkosten kan het gaan om studieboeken, speciale kleding of andere noodzake... [lees meer]

ROC van Twente leidt jonge machinisten op

ROC van Twente is dit schooljaar met een machinistenopleiding gestart. Jongeren vanaf zestien jaar kunnen de opleiding Machinist railvervoer volgen. Daarmee is ROC van Twente de enige school buiten de Randstad die deze opleiding aanbiedt. De NS en andere vervoerders hebben de komende tijd veel nieuwe machinisten no... [lees meer]

ROC van Twente steunt wetsvoorstel toelatingsrecht

Het ROC van Twente is positief over het wetsvoorstel toelatingsrecht waarover de Tweede Kamer binnenkort een besluit moet nemen. Wel pleit de school voor uitstel van de invoeringsdatum tot 1 augustus 2018. Het college van bestuur van ROC Twente spreekt in een reactie steun uit voor de essentie van het wetsvoorstel d... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…