Opnieuw problemen bij logistiekopleiding ROC Zadkine

Bij de logistiekopleidingen van ROC Zadkine zijn opnieuw problemen geconstateerd. Ditmaal blijkt de verzuimregistratie niet op orde. De kersverse bestuursvoorzitter Philippe Raets belooft beterschap. Naar aanleiding van de in mei 2017 geconstateerde fraude met examens bij ROC Zadkine heeft de … Lees verder

Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Volgens het Regeerakkoord wordt het groene onderwijs overgeheveld van het ministerie van Landbouw naar dat van Onderwijs. Beide vormen van onderwijs worden voortaan gelijk bekostigd. Per saldo heeft dat een klein negatief effect op het ‘reguliere’ onderwijs. Tot de winnaars … Lees verder

Jet Bussemaker: terugblik op vijf jaar ministerschap

Deze week nam minister Bussemaker na vijf jaar afscheid als minister van Onderwijs. Wat heeft haar bewind voor het mbo betekend? Een terugblik in tien punten. Begin november 2012 trad het kabinet Rutte 2 aan. Bijna de volle vijf jaar … Lees verder

BVMBO start leergang Teacher in the Lead

De Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) heeft samen met het Expertisecentrum beroepsonderwijs een leergang ontwikkeld voor docenten die aan regionale én landelijke gesprekstafels willen meepraten: Teacher in the Lead. Aan vergadertafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een … Lees verder

BVMBO zegt lidmaatschap Onderwijscoöperatie op

De beroepsvereniging van opleiders in het mbo heeft haar lidmaatschap van de Onderwijscoöperatie opgezegd. De BVMBO heeft geen vertrouwen meer in het bestuur van de Onderwijscoöperatie. Vlak na de oprichting van de Beroepsvereniging Opleiders MBO zag ook de Onderwijscoöperatie het … Lees verder

Keuzedelen: Kamer nog niet akkoord met uitstel

Het besluit van minister Bussemaker om de verplichte examinering van keuzedelen met twee jaar uit te stellen leidde tot grote opluchting bij docenten en leerlingen. Maar de Tweede Kamer is veel minder enthousiast. Met name de VVD-fractie is verbaasd over … Lees verder

Oud-Kamerlid Mohandis in dienst bij MBO Rijnland

Oud-Kamerlid Mohamed Mohandis is sinds begin deze maand werkzaam bij MBO Rijnland als projectleider Realisatie onderwijs-overheid. Mohammed Mohandis (32 jaar) gaat de fusieorganisatie van ID College en ROC Leiden helpen met het verbeteren van de relaties met lokale en regionale … Lees verder