Scholen willen verder met kwaliteitsagenda

Als het aan de mbo-scholen ligt, krijgen de kwaliteitsafspraken vanaf 2019 een vervolg. In een nieuwe ronde moet echter meer ruimte zijn voor regionale invulling. In de notitie ‘MBO-scholen aan zet’ werken vertegenwoordigers van de mbo-sector de kaders voor nieuwe kwaliteitsafspraken verder u... [lees meer]

Da Vinci College: Europese prijs voor innovatief onderwijs

Het ROC Da Vinci College is uitverkozen tot meest innovatieve mbo-school in Europa. Commissaris Marianne Thyssen reikte op 24 november de ‘Innovative VET Award’ uit. Op de slotdag van de Europese week van het beroepsonderwijs ontving het Da Vinci College (Dordrecht) in Brussel de Innovative V... [lees meer]

Van Engelshoven houdt vast aan uitstel examinering keuzedelen

Minister Van Engelshoven houdt vast aan het besluit van haar voorganger om de examinering van de keuzedelen uit te stellen. Pas vanaf het studiejaar 2020-2021 zullen de examens meetellen voor het diploma. In september maakte minister Bussemaker al bekend dat de examens voor de keuzedelen voorlopi... [lees meer]

‘Ik zeg het liever duidelijk dan vriendelijk’

Als het aan Leraar van het Jaar Conrad Berghoef ligt, mag de 1.000-urennorm direct bij het grofvuil. ‘Meer onderwijs betekent niet: beter onderwijs’, stelt hij. Dus: weg met dit ‘excelsheetbeleid’. In plaats daarvan mag er meer vertrouwen in de professionaliteit van de docent komen. ‘Zi... [lees meer]

Steeds minder draagvlak voor lerarenregister

De sectorraden in het onderwijs – PO Raad, VO Raad en MBO Raad – maken zich grote zorgen over de manier waarop het lerarenregister vorm krijgt. In een brief vragen zij minister Slob om een heroverweging. In hun brief verwijzen de sectorraden naar de passage in het regeerakkoord waarin gesteld... [lees meer]

Joany Rigters (gemeente Amsterdam) beste praktijkopleider 2017

Tot beste praktijkopleider van 2017 is verkozen Joany Rigters. Joany werkt op de afdeling Inkomensvoorziening van de gemeente Amsterdam. Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vraagt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) j... [lees meer]

Sil de Weerd (Clusius College) landelijk ambassadeur 2017

Sil de Weerd, student Voeding & Voorlichting aan het Clusius College, is uitverkozen tot landelijk ambassadeur mbo. In een spannende finale liet hij onder anderen Yorin Bal (ROC Tilburg) achter zich. Tijdens de finale, gepresenteerd door nieuwslezer Rik van de Westelaken, werd eerst bekendgemaakt... [lees meer]

Inge Vossenaar: ‘Veel kansen voor het mbo’

De kwaliteit van het mbo is de laatste jaren sterk toegenomen. Nu de basis op orde is, is het tijd voor de volgende stap. De presentatie over het nieuwe regeerakkoord van Inge Vossenaar, directeur mbo van het ministerie van Onderwijs, heeft de prikkelende titel ‘Een kleine geschiedenis van de t... [lees meer]

Donderdag 23 november: de ‘Dag van het mbo’

Morgen, 23 november, laat Nederland zien wat het mbo allemaal te bieden heeft. In Theater Orpheus (Apeldoorn) vindt eerst MBO City plaats en aansluitend het Ambassadeursgala. Minister Van Engelshoven reikt de prijzen uit voor Landelijk Ambassadeur, beste leerbedrijf en beste praktijkopleider. Rui... [lees meer]

Via praktijkgericht onderzoek naar beter onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs kan aan kwaliteit winnen als meer docenten aan de slag gaan met praktijkgericht onderzoek. 'Onderzoek kan een goede innovatiestrategie zijn.' Op 16 november vond in Rotterdam de tweede MBO-onderzoeksdag plaats. Enkele honderden belangstellenden – met name docente... [lees meer]

Volgende uitdaging Nimeto: EuroSkills in Budapest!

Pien Hoveling won onlangs voor de vierde keer een gouden medaille voor etaleren. In aanloop naar deze wedstrijd werd zij begeleid door haar docent Erika Scharff. ‘Nimeto heeft ons enorm veel tijd en ruimte gegeven. Zonder die hulp was dit nooit gelukt’, vertelt Erika. Toen Erika in oktober sa... [lees meer]

‘Meer sturing op studiekeuze jongeren nodig’

De studiekeuze van jongeren kan sterk beïnvloed worden door expliciete informatie over de arbeidsmarktkansen van opleidingen. Het is belangrijk dat scholen en ouders meer sturen op de studiekeuze van jongeren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De rol van arbeidsmarktinformatie bij de opleidingskeu... [lees meer]

SER: alleen opleidingen met goede arbeidsmarktkansen

Scholen zouden alleen opleidingen moeten aanbieden die afgestudeerden een goede kans bieden op de arbeidsmarkt. Dat adviseert de SER in een vervolgadvies over ‘toekomstgericht beroepsonderwijs’. In het advies Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs buigt de SER zich over de ... [lees meer]

‘Concurrentiedruk tussen scholen neemt toe’

Vanwege demografische krimp zou het verstandig zijn als mbo-scholen meer zouden samenwerken. Maar in de strijd om de student neemt de concurrentiedruk in het mbo juist toe. Dat stelt adviesbureau The Next School. Er wordt de laatste jaren veel gesproken over samenwerking tussen mbo-scholen en mac... [lees meer]

Stel uw vragen over examinering van keuzedelen

Veel scholen worstelen met de examinering van keuzedelen. Tijdens een online webinar krijgt iedereen de kans lastige vragen voor te leggen aan specialisten. Sinds dit schooljaar bieden alle opleidingen keuzedelen aan. Hoewel de examens nog niet meetellen voor het diploma, moeten de keuzevakken we... [lees meer]

Ook MBO College Airport geeft les in Boeing 747

Net als ROC Landstede gaat MBO College Airport les geven in delen van een echte Boeing 747. De KLM doneert de onderdelen van een afgeschreven Jumbo Jet. Een beroep leer je het beste in een realistische werkomgeving. Dat onderstrepen MBO College Airport (opleider van stewards en stewardessen) en ... [lees meer]

Van vmbo naar mbo is koninklijke route

Er zijn grote verschillen tussen de vmbo-scholen als het gaat om de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Op sommige scholen stroomt de helft van de leerlingen door naar de havo, terwijl op andere scholen die doorstroom bijna niet voorkomt. Op basis van de website Scholen op de kaart heeft de NOS... [lees meer]

Onderwijscoöperatie laat eigen organisatie doorlichten

Een kwartiermaker gaat de komende tijd de Onderwijscoöperatie doorlichten. Op die manier wil de lerarenvereniging het draagvlak onder de achterban vergroten. Onder leraren is de laatste tijd veel kritiek op de Onderwijscoöperatie, de samenwerkingsorganisatie van grote onderwijsbonden in Nederla... [lees meer]

Verklaring omtrent gedrag bij stages?

Veel jongeren weten niet precies wat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) inhoudt en hoe de beoordeling in zijn werk gaat. Daarom lanceert het ministerie van Justitie de campagne Wat de VOG? Wanneer mbo’ers solliciteren op een stage of baan, vragen werkgevers regelmatig om een Verklaring Omt... [lees meer]

Ton Heerts luidt de noodklok: ‘Het is nu of nooit!’

Het groeiend tekort aan vakmensen vorm een ernstige bedreiging voor de economische groei van Nederland. Een nationaal scholingsplan is nodig, zegt Ton Heerts. In een interview bij WNL op zondag luidde de voorman van de MBO Raad de noodklok. Het tekort aan vakmensen groeit met de dag. In sectoren ... [lees meer]

Skillscoach helpt bij overgang naar hbo

Studenten die zelf succesvol de overstap van mbo naar hbo maakten gaan nieuwe instromers uit het mbo coachen. Het is één van de instrumenten om de overstap naar het hbo beter te laten verlopen. Het idee van de Skillscoach komt voort uit het ‘StudentLab’. In dit door het ministerie van Onder... [lees meer]

Docenten willen meer tijd voor kwaliteit

Hoe kan werkdruk worden omgezet in werkplezier? Hoe krijg je meer tijd voor kwaliteit? Over die vragen organiseert de beroepsvereniging van mbo-opleiders op vrijdag 8 december een themamiddag. Werkdruk is een hot item in het Nederlandse onderwijs. Niet voor niets kreeg PO in Actie onlangs vele du... [lees meer]

Finalist ambassadeur mbo mag geen stage lopen

De tien studenten die op 23 november, de Dag van het mbo, gekozen kunnen worden tot Landelijke Ambassadeur mbo 2017 zijn bekend. Onder hen is ook een uitgeprocedeerde asielzoeker. De afgelopen twee maanden konden belangstellenden hun stem uitbrengen op één van de 39 ambassadeurs van mbo-scholen... [lees meer]

Landstede krijgt Boeing 747 voor praktijkonderwijs

De opleiding Luchtvaartdienstverlening van Landstede gaat binnenkort lesgeven in een Boeing 747. De KLM stelt een afgedankt vliegtuig beschikbaar voor praktijkonderwijs. De oude Boeing 747-400 heeft zijn diensten bewezen en kan met pensioen. Het vliegtuig, dat onder andere wekelijks naar Delhi vl... [lees meer]

1 april 2018: aanmelddatum voor mbo-opleiding

Studenten die een mbo-opleiding willen volgen, moeten zich sinds dit schooljaar uiterlijk op 1 april aanmelden. Wie zich op tijd aanmeldt, heeft recht op toelating tot de opleiding van keuze. De aanmelddatum voor mbo-opleidingen is sinds dit jaar vervroegd naar 1 april. Deze vervroegde aanmelding... [lees meer]

Vakbonden: meer salaris, minder werkdruk

Het is herfst en de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het mbo zijn gestart. Als het aan de vakbonden ligt moet de werkdruk van docenten omlaag en moet het salaris omhoog. Afgelopen woensdag hebben de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en UnieNFTO hun gezamenlijke inzet voor de nieuwe cao over... [lees meer]

Regeerakkoord: aan welke wensen is voldaan?

Voorafgaand aan de verkiezingen hebben tal van organisaties hun wensen voor het mbo kenbaar gemaakt. Nu het kabinet aan de slag gaat, kan de balans worden opgemaakt: wie heeft het meeste voor elkaar gekregen? Al in 2015 begonnen allerlei organisaties met hun lobby richting de politieke partijen e... [lees meer]

Bijeenkomst onregelmatigheden bij examinering

Het Servicepunt examinering mbo organiseert een themabijeenkomst over onregelmatigheden bij examinering. Aanleiding vormen de recente berichten over docenten die hulp boden aan studenten bij de examinering. Om het onderwerp bespreekbaar te maken organiseert het Servicepunt Examinering samen met ... [lees meer]

Excellentieonderwijs: de beweging gaat door

Het excellentieonderwijs is niet meer weg te denken uit het mbo. Tijdens een drukbezochte conferentie in Zwolle wisselden mbo-scholen naar hartelust ervaringen uit. Vermenigvuldigen door te delen, dat is de gedachte achter de conferenties van het landelijke netwerk excellentie in het mbo. Tijdens... [lees meer]

Beter leren rekenen met spel ‘Cijferstorm’

Twee rekendocenten van ROC Kop van Noord-Holland hebben een online spel ontwikkeld waarmee studenten op een leuke manier hun rekenniveau kunnen verbeteren. Ook nuttig voor volwassenen! De rekendocenten Hans de Zeeuw en Mark Oppelaar van het ROC Kop van Noord-Holland (Den Helder) zijn al langere t... [lees meer]

Internationalisering: keurmerk voor vijf scholen

Gisteren ontvingen vijf mbo-scholen de zogeheten VET Mobility Charter, een kwaliteitskeurmerk voor internationalisering. Zij kregen het certificaat voor hun bewezen kwaliteit van internationaliseringsactiviteiten en opname hiervan in het curriculum. Internationalisering staat hoog op de mbo-agend... [lees meer]

Vers van de pers!

 

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd, zoals het Lerarenregister.

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Special internationalisering in het mbo

 

Terugblik Dag van het mbo