Gezocht: een gedreven practor rekenen mbo

Voor het op te richten Rekenpractoraat wordt een gedreven onderzoeker gezocht die theorie en praktijk rond het rekenonderwijs in het mbo kan verbinden. De beroepsvereniging van mbo-opleiders (BVMBO) voert samen met een consortium van drie mbo-scholen (Albeda, Deltion en Summa) het project Rekenpractoraat uit. In dit... [lees meer]

Minder uitval mbo’ers na eerste jaar hbo

Mbo-gediplomeerden die doorstromen naar het hbo, doen het beter dan voorgaande jaren. Het percentage uitvallers na één jaar studie ligt ruim 3 procent lager dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen. Hoewel mbo-doorstromers nog steeds de grootste groep uitvallers na het eer... [lees meer]

Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van start

Met een nieuwe website ondersteunt het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen scholen bij het ontwikkelen van maatwerk voor volwassenen. De focus ligt op deling van kennis en informatie. Het kennispunt richt zich op medewerkers op mbo-scholen die zich bezighouden met het thema leven lang ontwikkelen. In februari heef... [lees meer]

SBB wil snel duidelijkheid over subsidie praktijkleren

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven vraagt minister Van Engelshoven snel een besluit te nemen over de subsidieregeling praktijkleren. Een snel besluit is nodig omdat bedrijven deze maanden besluiten nemen over het starten van bbl-trajecten in het schooljaar 2018-2019. Op grond van de subsidier... [lees meer]

Vier de Dag van het mbo op 19 november!

Op 19 november 2018 laat Nederland zien wat het beroepsonderwijs te bieden heeft. Dan komen de mensen die elke dag het mbo ‘maken’ samen: docenten, instructeurs, bestuurders, werkgevers en natuurlijk ook studenten. Het gaat goed met het middelbaar beroepsonderwijs. Ruim 50.000 medewerkers op mbo-scholen bereide... [lees meer]

Meer mogelijkheden voor domeinprogramma’s

Scholen moeten meer mogelijkheden krijgen om studenten in te schrijven in brede opleidingen. Zo’n domeinprogramma kan studenten helpen een studie te kiezen met goede arbeidsmarktkansen. Veel jongeren die instromen in een niveau 2 opleiding twijfelen nog sterk over hun opleidingskeuze. Hierdoor lopen zij een verhoo... [lees meer]

Zwolse mbo-scholen zetten in op leven lang ontwikkelen

Vier mbo-scholen uit de regio Zwolle werken samen aan een passend scholingsaanbod voor volwassenen. Een concreet businessplan is het eerste doel van dit samenwerkingsinitiatief. Terwijl het maatschappelijke belang van ‘leven lang ontwikkelen’ steeds groter wordt, spelen de meeste publiek bekostigde mbo-scholen o... [lees meer]

Wat is jouw mening over het lerarenregister?

Er is veel discussie over nut en noodzaak van het lerarenregister. De beroepsvereniging van mbo-opleiders wil graag weten hoe docenten over het register denken. Geef via de online enquête je mening! De laatste weken is het lerarenregister veelvuldig in het nieuws geweest. Onder druk van de Tweede Kamer heeft de Ond... [lees meer]

Opleiden voor de transitie naar duurzame energie

Om de omslag naar duurzame energie te maken is het nodig dat het beroepsonderwijs hierop aansluit met zijn onderwijsprogramma’s. Dit stelt de SER in haar advies Energietransitie en Werkgelegenheid, dat vandaag verschijnt. Voor een tijdige en succesvolle omslag naar een duurzaam energiesysteem zijn veel vakmensen ... [lees meer]

Inspectie luidt alarmbel over groen onderwijs

Het groene onderwijs staat er financieel niet al te best voor. Ook de onderwijskwaliteit loopt hierdoor gevaar. Volgens de inspectie doen de groene scholen er goed aan de samenwerking met het reguliere onderwijs op te zoeken. In het rapport ‘Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische onderwijscentra’ ... [lees meer]

Ton Heerts: ‘Fusiegolf in mbo is onvermijdelijk’

Door dalende studentenaantallen is een fusiegolf in het mbo onvermijdelijk. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, in een interview met het Financieel Dagblad. De komende tien jaar zal, zoals bekend, het aantal mbo-studenten in Nederland met zo’n 10% dalen. Met name buiten de Randstad krijgen mbo-scholen... [lees meer]

Nederland: minste ‘thuiszitters’ onder jongeren

In 2017 was 4 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk, en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Van deze groep geeft ruim vier op de tien aan ook niet te willen of kunnen werken. Gezondheidsproblemen zijn de meest genoemde reden. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoek. He... [lees meer]

Skills Swap: studenten wisselen van vak

Twee studenten van verschillende opleidingen gaan met elkaar de strijd aan. Dat is de formule van ‘Skills Swap’. De wedstrijden zijn op YouTube te zien. Skills Swap is een nieuwe YouTube-reeks waarin elke week twee studenten van dezelfde mbo-instelling, maar uit een verschillend vakgebied, met elkaar de strijd a... [lees meer]

CMMBO wil einde aan groei creatieve opleidingen

Er moet een einde komen aan de groei van creatieve en culturele mbo-opleidingen. De kwalificatiedossiers DTP en Artiesten moeten zelfs volledig worden beëindigd. Dat adviseert de Commissie Macrodoelmatigheid MBO. Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) onderzoek ge... [lees meer]

Werkgevers tevreden over mbo-gediplomeerden

Over het algemeen zijn werkgevers behoorlijk tevreden over de werknemers met een mbo-diploma die zij recent in dienst hebben genomen. Zo’n driekwart van de werkgevers vindt de vakkennis van de recent afgestudeerden goed tot zeer goed. Dat blijkt uit onderzoek dat SBB samen het CBS uitvoerde naar de tevredenheid va... [lees meer]

Zoek mee naar de ruimte in de regels!

Veel docenten voelen zich in de uitoefening van hun vak beperkt door wetten en regels. Toch hebben docenten vaak meer vrijheid dan ze denken. Samen met de BVMBO zet het ministerie op een rij welke ruimte docenten precies hebben. Het ministerie van Onderwijs is ervan overtuigd dat er meer ruimte in de wet- en regelge... [lees meer]

Omgaan met persoonsgegevens: wat zijn de regels?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Wat betekent dit precies voor mbo-scholen? De website van de MBO Raad noemt een aantal belangrijke zaken. Privacy is ook voor mbo-scholen een belangrijk thema. Sinds 2001 kennen we in Nederland de privacywetgeving, maar door allerlei incid... [lees meer]

Coalitievorming in gemeenten kans voor mbo

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart worden op dit moment overal in Nederland nieuwe colleges gevormd. Een ideale kans om met mbo-scholen afspraken te maken over verbetering van de regionale arbeidsmarkt. In een brief aan de op 21 maart 2018 gekozen gemeenteraadsleden roept Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raa... [lees meer]

Inspectie zeer positief over ontwikkeling mbo

Onderwijsteams voelen zich steeds meer eigenaar van de onderwijskwaliteit en werken hier ook stapsgewijs aan. Die positieve conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs in ‘De staat van het onderwijs 2018’. Elk jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de trends en ontwikkelingen in het onder... [lees meer]

Teams kunnen onderwijskwaliteit verder verbeteren

Opleidingsteams dragen steeds vaker bij aan een hoge kwaliteit van het onderwijs. Die conclusie trekken ecbo-onderzoekers in een position paper. Tegelijk geven ze aan dat er nog meer aandacht nodig is voor onderlinge samenwerking, een onderzoekende houding en onderwijskundig leiderschap. Opleidingsteams spelen een s... [lees meer]

Derde subsidieronde voor onderzoek in het beroepsonderwijs

De derde subsidieronde voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het beroepsonderwijs is geopend. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 5 juni. Op 12 april organiseert NRO een bijeenkomst voor geïnteresseerde onderwijsprofessionals en onderzoekers. Praktijkgericht onderzoek in het beroepsonde... [lees meer]

Excellentie Meet Up op 24 mei in Tilburg

Op 24 mei 2018 vindt een nieuwe conferentie over excellentie plaats. Centrale vraag is: hoe houden we excellentie op de kaart? Inschrijven is vanaf nu mogelijk. De volgende conferentie over excellentie in het mbo vindt op donderdag 24 mei plaats. Gastheer is dan ROC Tilburg. Tijdens deze ‘meet up’ staat centraal... [lees meer]

AOb wil aantal lesuren met 20% verlagen

De Algemene Onderwijsbond (AOb) zet bij de lopende cao-onderhandelingen in op een verhoging van het salaris en een verlaging van de werkdruk. Het doel voor de lange termijn is 20 procent lesreductie. Volgens onderhandelaar Tamar van Gelder is het belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden in het mbo op korte termijn verbe... [lees meer]

Tevredenheid over stages en leerbanen blijft hoog

De tevredenheid van mbo-studenten over hun stage blijft hoog. Dat blijkt uit de BPV-monitor van SBB. In vergelijking met vorig jaar loopt de voorbereiding op de stage beter. Studenten geven hun stages en leerbanen in 2017 net als in 2016 gemiddeld een 8. Praktijkopleiders waarderen de stages met een 7,5. Ook dat ci... [lees meer]

Discussie over schoolkosten blijft terugkomen

De discussie over de schoolkosten voor mbo-studenten blijft terugkomen. Nu is er ophef naar aanleiding van onderzoek van RTL Nieuws. Al langer is bekend dat een student op een mbo-opleiding gemiddeld zo’n vijfhonderd tot duizend euro per jaar aan noodzakelijke schoolkosten heeft, bovenop het lesgeld. Uit onderzoe... [lees meer]

Brede steun in Kamer voor Bestuursakkoord mbo

Het Bestuursakkoord mbo, afgesloten begin februari, kan op brede steun van de Tweede Kamer rekenen. Zorgen zijn er wel over de gevolgen van krimp. En over hoge schoolkosten. Tijdens het debat over het Bestuursakkoord mbo, getekend door het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad op 7 februari, mocht minister Ingrid ... [lees meer]

Prijs voor verbinder tussen onderzoek en onderwijs

Ben jij docent en heb je resultaten uit onderzoek ingezet om je lespraktijk te verbeteren? Dan kun je je aanmelden voor de NRO-verbindingsprijzen 2018. Maandag 18 juni is de deadline voor het aanmelden van projecten. De verbindingsprijzen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zijn bedoeld voor lera... [lees meer]

Skills The Finals: laten zien wat het mbo in huis heeft

Cindy Neuij (ROC Nijmegen) en Harry Bouma (Noorderpoort) waren als teamleiders aanwezig tijdens Skills The Finals. Cindy Neuij deed met haar eigen opleiding tot schoonheidsspecialist voor het eerst mee. Harry Bouma was er voor de derde keer. Beiden zijn enthousiast over de wedstrijd en trots op hun studenten. Cindy ... [lees meer]

Tweede Kamer wil dat bestuur Onderwijscoöperatie vertrekt

De Tweede Kamer roept minister Arie Slob op om het bestuur van de Onderwijscoöperatie te vervangen door leraren. Een motie met die strekking kreeg vanmiddag een meerderheid in de Tweede Kamer. De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door de grote onderwijsvakbonden. Het is de ambitie van de coöperatie om te w... [lees meer]

Schoolmaatschappelijk werk leidt tot minder uitval

Schoolmaatschappelijk werk levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van schooluitval onder mbo’ers. Dat blijkt uit een recente evaluatie door KBA Nijmegen. Wat als een student in de schulden zit of geen veilige thuissituatie heeft? Een kort lontje heeft of depressief is? Studenten met dit soort problemen ... [lees meer]

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…