Gezocht: een gedreven practor rekenen mbo

Voor het op te richten Rekenpractoraat wordt een gedreven onderzoeker gezocht die theorie en praktijk rond het rekenonderwijs in het mbo kan verbinden. De beroepsvereniging van mbo-opleiders (BVMBO) voert samen met een consortium van drie mbo-scholen (Albeda, Deltion en Summa) … Lees verder

Minder uitval mbo’ers na eerste jaar hbo

Mbo-gediplomeerden die doorstromen naar het hbo, doen het beter dan voorgaande jaren. Het percentage uitvallers na één jaar studie ligt ruim 3 procent lager dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen. Hoewel mbo-doorstromers nog … Lees verder

Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van start

Met een nieuwe website ondersteunt het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen scholen bij het ontwikkelen van maatwerk voor volwassenen. De focus ligt op deling van kennis en informatie. Het kennispunt richt zich op medewerkers op mbo-scholen die zich bezighouden met … Lees verder

SBB wil snel duidelijkheid over subsidie praktijkleren

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven vraagt minister Van Engelshoven snel een besluit te nemen over de subsidieregeling praktijkleren. Een snel besluit is nodig omdat bedrijven deze maanden besluiten nemen over het starten van bbl-trajecten in het schooljaar 2018-2019. Op grond van … Lees verder

Vier de Dag van het mbo op 19 november!

Op 19 november 2018 laat Nederland zien wat het beroepsonderwijs te bieden heeft. Dan komen de mensen die elke dag het mbo ‘maken’ samen: docenten, instructeurs, bestuurders, werkgevers en natuurlijk ook studenten. Het gaat goed met het middelbaar beroepsonderwijs. Ruim … Lees verder

Meer mogelijkheden voor domeinprogramma’s

Scholen moeten meer mogelijkheden krijgen om studenten in te schrijven in brede opleidingen. Zo’n domeinprogramma kan studenten helpen een studie te kiezen met goede arbeidsmarktkansen. Veel jongeren die instromen in een niveau 2 opleiding twijfelen nog sterk over hun opleidingskeuze. … Lees verder

Zwolse mbo-scholen zetten in op leven lang ontwikkelen

Vier mbo-scholen uit de regio Zwolle werken samen aan een passend scholingsaanbod voor volwassenen. Een concreet businessplan is het eerste doel van dit samenwerkingsinitiatief. Terwijl het maatschappelijke belang van ‘leven lang ontwikkelen’ steeds groter wordt, spelen de meeste publiek bekostigde … Lees verder