Kop van Noord-Holland en Clusius College willen fuseren

De besturen van het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College zijn van plan op korte termijn te fuseren. Het doel: in de regio Noord-Holland een kleinschalig onderwijsaanbod in stand houden. Aanleiding voor het fusieplan zijn vooral demografische ontwikkelingen. … Lees verder

‘Praktijklessen op locatie kunnen doorgaan’

De verscherpte maatregelen die het kabinet op maandag 28 september afkondigde, staan het praktijkonderwijs op de mbo-scholen niet in de weg. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: ‘We zijn blij dat we ook de komende weken door kunnen. Dat is in … Lees verder

‘Internationalisation at home’: alternatief voor buitenlandstage

Door de corona-crisis zijn buitenlandse stages bijna niet meer mogelijk. ‘Internationalisation at home’ kan dan een prima alternatief zijn. Aldus Tanja Jadnanansing, de nieuwe voorzitter van de adviesraad van Nuffic. ‘Ambitie, ambiente en awareness zou ik zeggen. Als scholen en … Lees verder

Het derde steunpakket en het mbo

Bij het debat over het derde corona-steunpakket dwong de Tweede Kamer diverse toezeggingen van het kabinet af over het mbo. Zo komt er meer budget beschikbaar voor ontwikkeladviezen. Maar het onderwerp ‘leven lang ontwikkelen’ wordt op de lange baan geschoven. … Lees verder

Leerbedrijven tevreden over mbo-afgestudeerden

De tevredenheid van werkgevers over recent afgestudeerde mbo’ers blijft hoog. Wel is er ten aanzien van de taal- en rekenvaardigheden van studenten sprake van een dalende trend. Dat blijkt uit de derde tevredenheidsmeting over het oordeel van werkgevers over de … Lees verder

MBO Raad: ‘Crisismiddelen rechtstreeks naar scholen’

De middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid kunnen het beste rechtstreeks naar de mbo-scholen gaan. Op die manier wordt voorkomen dat veel tijd verloren gaat aan complexe regelingen. Die oproep doet de MBO Raad aan … Lees verder

Geen extra geld voor lerarenbeurs

Er komt dit jaar geen extra geld beschikbaar voor bijscholing van docenten. De ministers Slob en Van Engelshoven zien geen mogelijkheden om extra budget voor de lerarenbeurs beschikbaar te stellen. Deze zomer bleek onverwacht dat veel aanvragen van docenten voor … Lees verder