‘Internationalisation at home’: alternatief voor buitenlandstage

Door de corona-crisis zijn buitenlandse stages bijna niet meer mogelijk. ‘Internationalisation at home’ kan dan een prima alternatief zijn. Aldus Tanja Jadnanansing, de nieuwe voorzitter van de adviesraad van Nuffic.

‘Ambitie, ambiente en awareness zou ik zeggen. Als scholen en internationaal georiënteerde bedrijven samen optrekken kunnen mbo-studenten zeker internationale leerervaringen opdoen. Door COVID-19 zijn buitenlandstages bijna niet meer mogelijk en vind ik internationalisation at home een prima alternatief. Als iedereen zich maar bewust is van het belang van de student en redeneert vanuit “What’s in it for them”’, aldus Tanja Jadnanasing.

Plan B

‘Kijk, je moet in slechte tijden altijd een plan B hebben.

Lees verder‘Internationalisation at home’: alternatief voor buitenlandstage