ROC A12 is ‘Samenwerkingsschool’

ROC A12 heeft het ‘Keurmerk Samenwerkingsschool’ ontvangen. Hiermee laat de school zien aan alle criteria te voldoen om studenten van lerarenopleidingen te begeleiden tijdens hun stage.

Steeds vaker kiezen stagiaires van tweedegraads lerarenopleidingen ervoor hun stage te doen op een mbo-school. De mbo-scholen en lerarenopleidingen werken nauw samen om toekomstige tweedegraads leraren in het onderwijs goed voor te bereiden op een functie in het mbo. Om een goede begeleiding en opleiding aan studenten te kunnen bieden, kunnen mbo-docenten een opleiding volgen bij trainers van het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de HAN. Bij ROC A12 hebben 42 docenten deelgenomen aan deze opleiding. Binnen elk team van A12 werken ‘Leraren in opleiding’ onder begeleiding van deze werkplekbegeleiders.

Aantrekkelijke werkplek
Zowel de lerarenopleidingen als de mbo-scholen zijn blij met de studenten die kiezen voor een stage in het mbo. De studenten verbreden zo hun kansen op de arbeidsmarkt en het mbo kan zich profileren als aantrekkelijke werkplek. Sinds dit schooljaar kunnen studenten van de lerarenopleiding kiezen voor het uitstroomprofiel mbo. Zij blijven benoembaar in het voortgezet onderwijs, maar kunnen met hun stage en onderzoek aantonen dat ze gespecialiseerd zijn in lesgeven op het mbo.
(Foto Claudia Otten)