Aanpak personeelstekorten in de zorgsector

De zorgsector kampt met groeiende personeelstekorten. In Zeeland starten mbo-school Scalda, Hogeschool Zeeland en vijf ouderenorganisaties de ‘Zeeuwse Prakijkroute Ouderenzorg’, een praktijkopleiding voor Verzorgenden.

Het Zeeuwse initiatief werd onlangs gelanceerd in het bijzijn van demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid en demissionair minister Bussemaker van Onderwijs. De opleiding voor Verzorgenden in de ouderzorg is hard nodig. In heel Nederland, maar zeker in Zeeland, wordt er een groot tekort aan personeel in de ouderenzorg verwacht. ‘Twintig procent van het verzorgend personeel in Zeeland is nu al ouder dan 55. De instellingen verliezen de komende jaren dus veel goed opgeleide en ervaren medewerkers’, laat Monica Roose van stichting ViaZorg, de Zeeuwse werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn, weten. ‘Het aantal vacatures is sinds 1 september al explosief gestegen: van 141 naar 282.’

Prakijkroute Ouderenzorg
Hoewel werklozen via het UWV worden omgeschoold naar verzorgenden IG, is er meer actie nodig om het verwachte tekort aan personeel op te vangen. Daarom is de praktijkopleiding ‘Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg’ in het leven geroepen. Mbo-studenten kunnen de opleiding vanaf september volgen. Eerst tot niveau 3, later eventueel tot niveau 4 of hbo. Het is niet de bedoeling dat leerlingen klassikaal kennis opdoen over de ouderenzorg. Vanaf de start van de opleiding lopen ze mee in de thuiszorg, in een woongroep of verzorgingshuis. Scalda hoopt studenten zo te motiveren en tegelijkertijd de nodige vaardigheden bij te brengen. Staatssecretaris Van Rijn noemt de opleiding een voorbeeld voor de rest van Nederland. Hij is enthousiast over de samenwerkende scholen en zorginstellingen.

Scholing
Eveneens het resultaat van nauwe samenwerking zijn de 68.000 medewerkers die een scholing dan wel training in de zorg hebben gevolgd in het kader van de Regionale Sectorplannen Zorg. Werkgevers in de zorgsector hebben hiervoor extra opleidingsplaatsen gecreëerd. RegioPlus presenteerde onlangs haar cijfers. Dit gebeurde wederom in bijzijn van demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid.

Door de scholingen en de trainingen zijn de medewerkers voorbereid op de vele veranderingen en ontwikkelingen in de zorg, zoals de wijkgerichte aanpak, het werken in zelfsturende teams, de focus op versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid door patiënten of cliënten en de inzet van ICT en domotica. Ook zijn medewerkers opgeleid naar een hoger niveau, bijvoorbeeld mbo- naar hbo-niveau. Het unieke van de Regionale Sectorplannen Zorg is de regionale aanpak en samenwerking met werknemersorganisaties zoals CNV, in combinatie met de landelijke organisatie, controle en verantwoording. Hierdoor zijn uitvoeringskosten relatief laag en de kwaliteit hoog. Cruciaal in de aanpak is ruimte voor regionale invulling wat betreft type scholing, aantallen en opleidingsniveau.

Perspectief
De aanpak en resultaten bieden perspectief voor de toekomst, juist nu de sector weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Waar tot voor kort nog sprake was van personeelsoverschotten, ontstaan nu tekorten. Jelle Boonstra, directeur RegioPlus: ‘We zijn er nog niet. We moeten blijven investeren in de kennis en kunde van medewerkers in de zorg. Zij zijn de drijvende kracht achter ons zorgstelsel. Ook de instroom van nieuw zorgpersoneel is hard nodig. Onze regionale aanpak en samenwerking met onderwijs en overheid zijn hierin onmisbaar.’