Aantal bbl-studenten zorg en techniek stijgt

Terwijl het totale aantal mbo-studenten onder de 500.000 duikt, groeit juist de populariteit van bbl-opleidingen. Met name leerbanen in de zorg en techniek zijn gewild.

Volgens een bericht van de MBO Raad steeg het aantal studenten dat een bbl-opleiding startte in 2022 van zo’n 44.000 naar 47.000. Met name opleidingen in de sectoren zorg en techniek zouden populair zijn. Zo begonnen het afgelopen schooljaar ruim 19.000 mensen aan een bbl-opleiding in de sector ‘zorg, welzijn en sport’ en ruim 11.000 aan een bbl-opleiding uit de categorie ‘techniek en gebouwde omgeving’. Het zou hier gaan om een groei van 8 procent, hetgeen correspondeert met ongeveer 2.000 studenten.

Krimp

De stijging van het aantal bbl-studenten verrast niet: in tijden van arbeidsmarktkrapte groeit altijd de beschikbaarheid van bbl-opleidingsplaatsen. De bbl-student heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgt daarnaast een of twee dagen per week onderwijs. De deeltijdopleidingen (bbl) en voltijdse opleidingen (bol) zijn daarom communicerende vaten. Een stijging van het aantal bbl-studenten gaat daarom gepaard met een daling van het aantal bol-studenten. Bijzonder is wel dat het totale aantal mbo-studenten nu echt is gaan krimpen.

Daling

Uit voorlopige cijfers van DUO blijkt dat het aantal mbo-studenten in 2022 is gedaald tot onder het half miljoen. In 2021 was het aantal studenten al gedaald van 519.000 naar 513.000. De daling lijkt nu versneld door te zetten, tot 495.000. Al eerder werd voorspeld dat het aantal studenten dit studiejaar onder het half miljoen zou dalen.

Demografie

De daling van het aantal mbo-studenten heeft voor een groot deel een onvermijdelijke, demografische achtergrond: er zijn gewoon minder jongeren. Maar daarnaast heeft het mbo ook last van concurrentie van het havo. ‘De druk op jongeren om te gaan voor ‘hoger is beter’ is nog steeds groot,’ zegt Adnan Tekin van de MBO Raad. Jongeren met een vmbo-diploma kiezen vaker voor havo in plaats van mbo. Volgens Tekin heeft dat ingrijpende gevolgen: ‘Steeds minder mbo-opgeleide vakmensen betekent dat vitale sectoren in onze samenleving vast gaan lopen.’ Als voorbeeld noemt hij de klimaat- en energietransitie: ‘Zonder goed opgeleide mbo’ers wordt er geen huis geïsoleerd en geen zonnepaneel aangesloten.’

Lees ook: Zorgen over dalend aantal mbo-studenten