Aantal leerbanen begint eindelijk weer te stijgen

Na jarenlange daling begint het aantal bbl-plekken weer te stijgen. In het huidige schooljaar komt het aantal boven de 100.000 uit.

Het aantal leerbanen daalt sinds het begin van de crisis in een rap tempo. Waren er in 2009 nog 167.000 leerbanen, in 2015 waren het er nog slechts 96.000. Maar het tij lijkt te keren. Volgens de nieuwste SBB-barometer komt het aantal leerbanen in 2016-2017 weer boven de 100.000 uit.

Barometer
De SBB-Barometer geeft drie keer per jaar een gedetailleerd beeld van de stage- en leerbanenmarkt. De data zijn afkomstig van landelijke bronnen, zoals DUO, maar SBB verzamelt ook zelf informatie via adviseurs en leerbedrijven. Tot de mbo-opleidingen met de meeste mogelijkheden voor stageplaatsen, leerbanen en werk behoren de mbo-verpleegkundige (bbl niveau 4), de gezel schilder (bol niveau 3) en de logistiek medewerker (bol niveau 2).

Leerbanen
De vraag naar bbl-studenten neemt de laatste tijd vooral toe in sectoren waar van oudsher al gewerkt wordt met leerbanen, zoals de techniek. Ook voor schilders liggen de leerbanen voor het oprapen. Er is volgens Martijn Bakker, onderzoeker bij SBB, wel een probleem: ‘Bedrijven willen de bbl-studenten terug, maar nu zijn die studenten er niet altijd meer.’

Lees ook: Herstel in aantal beschikbare leerbanen