Aantal voortijdig schoolverlaters daalt niet meer

Het afgelopen jaar is het aantal voortijdig schoolverlaters licht gestegen. In 2018 verlieten 25.574 jongeren hun school zonder diploma. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs.

Het aantal vsv’ers steeg daarmee voor het tweede jaar achter elkaar. Deze stijging komt na vele jaren van daling. Tussen 2000 en 2016 daalde het aantal schoolverlaters van ruim 70.000 tot iets meer dan 22.000. Sindsdien stijgt het aantal echter weer, vorig jaar tot 23.750 en in 2018 tot 25.500. Door de stijging wordt het lastig om de ambitie van 20.000 schoolverlaters te behalen.

Entreeopleidingen

Het aantal vsv’ers is het sterkst toegenomen onder bol-studenten niveau 4, van ongeveer 6.000 in schooljaar 2016-2017 naar 7.000 het afgelopen schooljaar. Onder studenten die een entreeopleiding volgen, daalt het aantal schoolverlaters nog steeds. Desondanks blijft dit aantal hoog. Van alle studenten die een entreeopleiding volgen, hield bijna een kwart (23,3%) er afgelopen schooljaar voortijdig mee op. Het gaat dan om ongeveer 2.400 studenten.

Groenpluk

Minister Van Engelshoven maakt zich zorgen over de cijfers, zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Het is gissen naar de reden van het toegenomen aantal vsv’ers, zo stelt de minister. Ze vermoedt dat een deel van de stijging in het vo het gevolg is van uitvallende statushouders. Ten aanzien van het mbo wijst de minister op het fenomeen groenpluk: bedrijven die studenten verleiden te gaan werken nog voordat ze hun opleiding hebben afgerond. Nu de arbeidsmarkt krapper wordt, benaderen bedrijven de studenten eerder.

Regionale aanpak

In de Kamerbrief gaat Van Engelshoven ook in op de eerste resultaten van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Uit dat rapport blijkt dat er in de meeste regio’s een goed sluitend vangnet is voor jongeren in een kwetsbare positie. Het onderzoek meldt ‘dat het behoorlijk goed met de regionale samenwerking, vooral tussen RMC en scholen. Zij werken veel samen en ervaren dit vaak als positief.’ Veel gemeenten en een deel van de scholen signaleren wel een tekort aan geld, aldus de onderzoekers.

Lees een factsheet over de ontwikkeling van schooluitval

Lees ook: Nieuwe fase in strijd tegen schooluitval

Geplaatst op 26 februari 2019 terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…