Aanvraag ‘extra hulp voor de klas’ mogelijk vanaf 1 mei

In de maand mei kunnen mbo-scholen een aanvraag doen voor de regeling ‘extra hulp voor de klas’. Voor de verlenging van de regeling is in het Nationaal Programma Onderwijs voor het mbo in totaal 52 miljoen euro gereserveerd.

Met het extra geld kunnen scholen letterlijk ‘extra hulp’ in het onderwijs financieren. Scholen kunnen het geld besteden aan extra docenten, assistenten of instructeurs. Ook kunnen scholen gastdocenten inhuren of andere maatregelen organiseren die docenten ‘ontzorgen’.

Regeling

De nieuwe regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en is hier te vinden. Per school zijn maximumbedragen opgenomen. Het gaat om bedragen van zo’n driehonderdduizend euro voor kleine scholen tot meer dan drie miljoen euro voor een instelling als het ROC van Amsterdam. Scholen kunnen een aanvraag indienen tussen 1 mei en 1 juni 2021. Ook scholen die in de eerste ronde geen aanvraag gedaan hebben, kunnen nu een aanvraag indienen. Zij kunnen dan echter alleen aanspraak maken op de middelen die beschikbaar zijn in de tweede ronde.

Vertraging

Met de extra middelen krijgen scholen een steuntje in de rug. Hiermee kunnen scholen proberen iets te doen aan de achterstand die veel studenten tijdens de pandemie hebben opgelopen.

Lees ook: Nationaal Programma Onderwijs wil perspectief bieden