Advies Asscher: lager lesgeld bij tekortberoepen

Jongeren die kiezen voor een mbo-studie in tekortsectoren als techniek en zorg, betalen minder lesgeld. Dat zou een van de adviezen zijn van de Taskforce Doelmatigheid onder leiding van Lodewijk Asscher.

Begin van dit jaar stelde de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een Taskforce Doelmatigheid in. De belangrijkste vraag voor deze commissie: hoe zorgen we ervoor dat voldoende jongeren kiezen voor opleidingen waar Nederland behoefte aan heeft? Sinds de start van de taskforce, die onder leiding staat van oud-minister Lodewijks Asscher, is de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toegenomen. Met name sectoren als de techniek en de zorg kampen met grote arbeidstekorten.

Korting

Het advies van de commissie-Asscher wordt een dezer dagen verwacht. Het Algemeen Dagblad heeft echter al een versie van het rapport ingezien. Volgens de krant adviseert de taskforce om het lesgeld van veelgevraagde opleidingen te verlagen. Studenten die ouder dan 18 jaar zijn betalen 1.239 euro lesgeld (studiejaar 2022-2023). Studenten die een opleiding in de techniek of de zorg volgen, zouden een korting op het lesgeld moeten krijgen. ‘Financiële prikkels die zich richten op de student kunnen bijdragen’, zo zou de commissie stellen.

Administratief

De commissie kijkt ook naar opleidingen met een slecht arbeidsmarktperspectief. Het zou dan bijvoorbeeld gaan over de economisch-administratieve opleidingen. Voor die opleidingen zou een stop moeten komen op het aantal studenten, een zogenaamde numerus fixus. Doekle Terpstra, lid van de taskfore, pleitte hier eerder al voor.

Keuzevrijheid

De commissie wil bepaalde studiekeuzes stimuleren, zonder te tornen aan de keuzevrijheid van studenten. Via een Bosatlas van het Nederlandse beroepsonderwijs zouden jongeren moeten kunnen zien hoe per regio de arbeidsmarktkansen in de diverse sectoren zijn. Op die manier zouden jongeren geprikkeld moeten worden een opleiding met goede baankansen te kiezen.

Lees ook: Lodewijk Asscher leidt taskforce macrodoelmatigheid