Advies: stop met de verplichte onderwijsovereenkomst

De in het mbo verplichte onderwijsovereenkomst zorgt niet voor een versterking van de rechtspositie van de student. De overeenkomst kan het beste uit de wet geschrapt worden.

Tot die aanbeveling komen onderzoekers van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht die in opdracht van het ministerie onderzoek deden naar de betekenis van de onderwijsovereenkomst voor de rechtspositie van de mbo-student. Volgens het onderzoek voldoet de overeenkomst niet aan de oorspronkelijke (nobele) doelstelling. In 1996 is in de WEB de verplichting opgenomen voor scholen om met iedere student een onderwijsovereenkomst af te sluiten. Dit zou de positie van de student moeten versterken.

Ingewikkeld

De realiteit blijkt echter heel anders. Volgens de onderzoekers is er bij de onderwijsovereenkomst doorgaans geen sprake van een bewust aangegaan contract: het document is erg ingewikkeld en voor de gemiddelde student moeilijk te doorgronden. ‘Een volwaardige onderhandelingscontext ontbreekt’, zo schrijven de onderzoekers.

Administratieve last

Erger is dat de verplichtingen rond de overeenkomst leiden tot aanzienlijke administratieve lasten voor scholen. De accountant controleert minutieus of de school voldoet aan de wettelijke eisen en dat dwingt scholen tot onevenredige administratieve inspanningen. De onderzoekers: ‘Anno 2018 heeft de administratieve benutting van het voorschrift de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever overvleugeld’.

Schrappen

Het advies van de onderzoekers is helder: schrap de onderwijsovereenkomst uit de wet en versterk de positie van de mbo-student op meer gangbare wijze. Daarbij kan worden aangesloten bij andere bepalingen, zoals het recent ingevoerde toelatingsrecht. Binnenkort zal minister Van Engelshoven met een reactie op het rapport – dat overigens al dateert van augustus 2018 – komen. Het moet raar lopen wil de minister het advies van de onderzoekers niet overnemen. Dat betekent dat de verplichting een onderwijsovereenkomst te sluiten vanaf 2020 waarschijnlijk niet meer zal bestaan.

Lees hier het rapport ‘Een nadere duiding van de schriftelijke onderwijsovereenkomst en de rechtspositie van de mbo-student’

Lees ook:
Onderwijsovereenkomst is vooral administratieve last
Groot deel Tweede Kamer wil af van onderwijsovereenkomst

Foto: DaVinci College