Afgestudeerde mbo’er valt bij werkgever in de smaak

Werkgevers zijn over het algemeen behoorlijk tevreden over de recent afgestudeerde mbo’ers die zij in dienst hebben. Vooral de bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf leidt tot tevredenheid. Over de rekenvaardigheden van de afgestudeerde mbo’ers zijn de werkgevers minder tevreden.

Dat blijkt uit het nieuwste tevredenheidsonderzoek van SBB onder werkgevers. Sinds 2015 voert SBB dit onderzoek om de twee jaar uit. Via het onderzoek moet in beeld komen hoe het staat met de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiertoe legt SBB vragenlijsten voor aan leerbedrijven. In het onderzoek neemt SBB acht criteria mee. Het gaat onder andere om vakkennis en beroepshouding, maar ook over taal- en rekenvaardigheden.

Tevreden

De resultaten van deze vierde meting zijn in lijn met die van de eerdere onderzoeken. Werkgevers zijn, net zoals bij eerdere metingen, het meest tevreden over criteria als ‘omgang met collega’s’ en ‘bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf’. Zo’n 90 procent van de werkgevers beoordeelt de omgang met collega’s en leidinggevenden met goed tot zeer goed. Een iets lager percentage, 87 procent, oordeelt positief over de bereidheid van recente afgestudeerde mbo’ers om zich in te zetten voor het bedrijf.

Rekenen

Ook dit keer oordelen werkgevers het minst positief over de taal- en rekenvaardigheden van de afgestudeerden. Bij de laatste meting beoordeelde maar 58 procent van de werkgevers deze vaardigheden als goed. Bij de nieuwste meting is een uitsplitsing gemaakt naar taal en rekenen. Hieruit blijkt dat met name rekenen een aandachtspunt blijft. Het percentage werkgevers dat het taalniveau van afgestudeerde mbo’ers als goed beoordeelt ligt op zo’n 72%, bij rekenen gaat het om zo’n 62%.

Sectoren

Uit de rapportage is ook af te leiden hoe de verschillende sectoren scoren. Opvallend is dat werkgevers erg tevreden zijn over afgestudeerden uit de sector ‘Specialistisch vakmanschap’. Op alle onderzochte criteria zijn de scores van afgestudeerden van deze opleidingen, veelal uitgevoerd door kleinschalige vakscholen, de beste. Ook de sector ‘Zorg en welzijn’ scoort bovengemiddeld goed. Werkgevers zijn het minst tevreden over de studenten met een entreeopleiding. De score bij de sector ‘cross-over opleidingen’ is nog slechter. Deze score is echter gebaseerd op een zeer laag aantal respondenten.

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport

Lees ook: Werkgevers tevreden over mbo-afgestudeerden