Afspraken over samenwerking hbo-mbo bij Associate degree

In een convenant hebben de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen afspraken gemaakt over samenwerking bij de opleidingen op Associate degree niveau. De opleidingen vallen onder de primaire verantwoordelijkheid van het hbo, maar kunnen ook gedeeltelijk worden aangeboden op het mbo.

Het volgen van een opleiding op Associate degree niveau is voor mbo’ers een interessante manier om een vervolg te geven aan de studie. Deze tweejarige opleiding bevindt zich tussen het mbo 4-niveau en de hbo-bachelor in. De Associate degree is ideaal voor mbo-studenten die willen doorstuderen, maar die aanhikken tegen een volledige hbo-opleiding. Volgens Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, biedt de Associate degree volop kansen voor studenten met een mbo-diploma: ‘Het keuzepalet voor de mbo-student wordt breder. De student krijgt hierdoor extra goede kansen op de arbeidsmarkt.’ Ook werkenden kunnen met een Associate degree-opleiding hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten.

Zelfstandige hbo-opleiding

Sinds 1 januari 2018 is er in het hoger onderwijs naast de universitaire bachelor en de hbo-bachelor een derde graad: de Associate degree. Hogescholen kunnen de opleiding in samenwerking met een mbo-school aanbieden, mits een groot deel van het programma, waaronder in ieder geval de afstudeerfase en het afsluitend examen, wordt verzorgd door de hogeschool. Via een amendement maakte de Tweede Kamer het vorig jaar mogelijk dat mbo-scholen een grote rol spelen bij de Associate degree opleiding.

Samenwerking

Het convenant stimuleert mbo-scholen en hogescholen om de samenwerking in de regio’s op te zoeken. Dit betekent voor het mbo dat een school die betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een Associate degree-opleiding zich tot een hogeschool wendt. Voor het hbo betekent dit de verantwoordelijkheid om met een mbo-school die bij een hogeschool aanklopt te gaan samenwerken. In een bijlage bij het convenant is een stappenplan opgenomen voor onderlinge samenwerking.

Lees hier het convenant

Lees ook: Mbo-school kan groter deel associate degree opleiding verzorgen

Foto: Henriette Guest