Akkoord voor fusie tussen Arcus en Leeuwenborgh

Minister Van Engelshoven heeft haar goedkeuring verleend aan de fusie tussen Arcus College en Leeuwenborgh. Vanaf 1 januari 2019 vormen beide Limburgse scholen samen één middelgroot ROC.

Eerder bleek al dat het fusieplan tussen beide mbo-scholen op veel steun kon rekenen vanuit de eigen organisaties. De ondernemings- en studentenraden van beide scholen steunen het plan, net als de beide Raden van Toezicht. Dit draagvlak is een belangrijke eis die gesteld wordt aan een fusie tussen mbo-scholen. In het advies dat de Commissie Macrodoelmatigheid mbo heeft opgesteld speelt het draagvlak ook een grote rol.

Krimp
In het advies van de commissie wordt gesteld dat er ook na het samengaan van beide scholen een toegankelijk onderwijsaanbod overblijft in Limburg. Krimp vormt voor de mbo-scholen een risico. Het gevaar dreigt dat door teruglopende leerlingenaantallen opleidingen niet meer levensvatbaar zijn. Een samenbundeling van de krachten is dan een goede oplossing, zo stelt de commissie. De voorgenomen subsidie draagt bij aan de continuïteit van het mbo-onderwijs.

Responsiviteit
Volgens het advies van de commissie is de fusie ook goed voor de responsiviteit van het mbo-onderwijs. Als één organisatie kunnen beide scholen beter inspelen op ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het is de bedoeling dat onderwijsteams in nauwe samenwerking met bedrijven het praktijkgericht leren gaan versterken.

Kleinschaligheid
Volgens Karel van Rosmalen van het Arcus College zorgt de fusie ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst gegarandeerd kan worden. Angst voor verschraling is niet nodig: ‘We fuseren om het aanbod groot te houden en nog groter te maken. Er is nog geen noodzaak, maar over enkele jaren is die er wel. Dan kunnen we beter nu samengaan en daar ruimschoots de tijd voor nemen.’ Door de fusie ontstaat een middelgrote mbo-school met ongeveer 12.000 studenten en 1.000 medewerkers. Kleinschaligheid blijft een belangrijk doel. Gedwongen ontslagen willen de scholen voorkomen.

Lees hier het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid

Lees ook:
Ton Heerts: ‘Fusiegolf in mbo is onvermijdelijk’
Snelle daling aantal Limburgse mbo-studenten

Geplaatst op 9 oktober 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering