Alternatief voor rekentoets loopt vertraging op

De Nederlandse Wiskundeleraren zijn er niet in geslaagd op tijd een alternatief voor de rekentoets te ontwikkelen. Deze toets had eigenlijk deze zomer klaar moeten zijn, maar wordt nu pas in de loop van 2018 verwacht.

Zoals bekend werkt de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op dit moment aan een betere rekentoets. Eerder had staatssecretaris Sander Dekker toegezegd dat deze toets rond de zomer naar de Tweede Kamer gezonden zou worden. Het ontwikkelen van de toets kost echter meer tijd dan gedacht. Omdat er vanaf begin 2018 ook gewerkt aan een integrale curriculumherziening, is er volgens de staatssecretaris ook geen haast. De wiskundeleraren hebben nu extra tijd om aan de alternatieve toets te werken. Betrokkenen uit het rekenonderwijs en het vervolgonderwijs kunnen dan ook nog meedenken over de nieuwe toets.

Resultaten
Het moment dat de rekentoets in het mbo gaat meetellen voor het diploma blijft voorlopig ook uit zicht. Staatssecretaris Dekker heeft namelijk besloten dat het komend schooljaar de rekentoets nog niet meetelt voor leerlingen op het vmbo en de havo. Voor het mbo gaan de examens pas volwaardig meetellen vier jaar nadat de toets in het voortgezet onderwijs meetelt voor het diploma. Op zijn vroegst zal dat dus zijn in 2022. In de tussentijd wordt de rekentoets wel afgenomen in het mbo, maar telt het resultaat niet mee voor het diploma. Deze situatie leidt tot grote motivatieproblemen bij leerlingen en tot grote frustratie bij rekendocenten.

Lees ook: Dekker moet in gesprek over alternatieve rekentoets