Basisscenario: 1,5 meter afstand na zomer niet meer nodig

Na de zomer kan het onderwijs op mbo-scholen naar verwachting weer nagenoeg normaal plaatsvinden. In het basisscenario hoeven studenten geen anderhalve meter afstand meer te houden. Wel zullen mondkapjes buiten de lessen om nog nodig zijn.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen mbo-scholen na de zomer grotendeels op normale wijze onderwijs gaan verzorgen. Het ministerie heeft een aantal scenario’s ontwikkeld voor de gang van zaken bij het begin van het nieuwe schooljaar. In het meest waarschijnlijke scenario – het basisscenario – is een groot deel van de bevolking gevaccineerd en is de pandemie bijna uitgedoofd. Het beleid is er dan op gericht nieuwe brandhaarden en ‘superspreaders’ tegen te gaan. Het onderwijs in Nederland kan grotendeels op normale wijze plaatsvinden. Studenten hoeven onderling geen afstand meer te houden.

Mondkapjes

In dit basisscenario wordt het dragen van mondkapjes, buiten de lessen om, nog wel raadzaam geacht. Verder zorgen scholen voor extra schoonmaak en optimale ventilatie. Om te veel drukte te voorkomen zijn looproutes nodig. Ook een maximale groepsgrootte van 75 personen geldt nog in dit scenario. Voor het mbo betekent dat amper een beperking. Als extra optie blijven vrijwillige zelftesten voor docenten en studenten beschikbaar. Op regionale schaal maken scholen afspraken met OV-bedrijven over het voorkomen van een te drukke spits.

Introductie

In het meest waarschijnlijke scenario is er ook ruimte voor een grotendeels normale introductie. Als de pandemie zich zoals verwacht ontwikkeld, kan de kennismaking van studenten voornamelijk fysiek plaatsvinden. Ook introductiekampen zijn dan mogelijk.

Terugval

Het ministerie heeft ook andere scenario’s ontwikkeld. Naast een optimaal scenario, waarin helemaal geen beperkingen meer nodig zijn, twee terugvalscenario’s. In die scenario’s vindt het onderwijs nog steeds grotendeels online plaats en blijft de anderhalve meter-regel gelden. Uiterlijk in juli adviseert het OMT over de wijze waarop scholen na de zomer het onderwijs kunnen inrichten. Dan zal duidelijk worden of het basisscenario realiteit wordt.

Bekijk de scenario’s die het ministerie van Onderwijs heeft ontwikkeld en lees ook de brief van minister Van Engelshoven

Lees ook: Advies ministers: mbo na meivakantie geheel open