Bedrijfsleven wil samenwerking met onderwijs versterken

Werkgevers roepen het nieuwe kabinet op om de samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs een boost te geven. Zij geven daarmee een reactie op de vandaag verschenen eindevaluatie van de ontwikkeling van Centra voor Innovatief vakmanschap in het mbo en de Centres of Expertise in het hbo.

In vijf jaar tijd zijn in het hele land ruim 4.500 bedrijven, vijftigduizend studenten, vierduizend docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen gaan samenwerken in 134 van deze innovatie- en opleidingscentra. Hierin is 400 miljoen euro gezamenlijk geïnvesteerd door het Rijk, regio’s en het bedrijfsleven. Michael van Straalen, voorzitter van MKB Nederland: ‘De samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in deze centra loont. Het beroepsonderwijs richt zich zo op de behoeften en ontwikkelingen van bedrijven in de regio, waarbij de kwaliteit en relevantie van het onderwijs verbetert. Het hele beroepsonderwijs kan van deze formule gaan profiteren.’

Beweging uitbreiden
‘Deze succesformule slaat aan in de regio’, concludeert Piet van Staalduinen, voorzitter van de expertcommissie. ‘De bedrijven in zo’n mbo- en hbo-centrum investeren wel tussen de 400.000 en 900.000 euro per jaar, omdat ze echt meerwaarde zien. Zij krijgen door een centrum beter onderwijs, laagdrempelige toegang tot toegepast onderzoek, beter geschoolde jonge technici en snellere en betere omscholing van zittende medewerkers.’ Ab van der Touw, vice-voorzitter van VNO-NCW, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland, vult aan: ‘Het is voor het nieuwe kabinet nu echt het moment om samen met het bedrijfsleven deze beweging die nu al vijf procent van de studenten bereikt, uit te breiden naar het hele beroepsonderwijs.’

Pro-Motor Award
Vandaag worden vijf innovatieve projecten van bedrijven en studenten uit het mbo en hbo in het zonnetje gezet bij de uitreiking van de Pro-Motor award 2017: Aquabots, Hemelswater bier, Food & Proces Tech Campus, Maatwerktraject in Twente en De Garage van de Toekomst. Deze prijs beloont projecten die de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt overbruggen en jongeren en bedrijven laten samenwerken en leren.

Vanavond maakt de jury bekend welk project winnaar is geworden van de Pro-Motor Award.

Lees ook: Vakmanschapscentra bewijzen bestaansrecht