‘Bekwaamheidsonderhoud is recht van iedere docent’

Zoals iedere zichzelf respecterende beroepsgroep moeten ook leraren gaan werken aan bekwaamheidsonderhoud. De schoolleiding moet dit goed faciliteren. Pas als leraren zich goed georganiseerd hebben kan er sprake zijn van iets als een lerarenregister. Dat is de kern van het voorlopige advies van Alexander Rinnooy Kan.

Tijdens een bijpraatsessie met ruim honderd leraren en docenten, afkomstig uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo, deelde Rinnooy Kan zijn voorlopige inzichten. De afgelopen maanden heeft hij met tal van organisaties en individuele leraren gesproken over de organisatie van de beroepsgroep en de mogelijkheden van een lerarenregister. Dit in voorbereiding van een advies dat hij in opdracht van minister Slob opstelt.

Bekwaamheidsonderhoud
Rinnooy Kan is van mening dat het belangrijk is dat leraren aandacht besteden aan bekwaamheidsonderhoud. Iedereen die voor de klas staat, is bevoegd. Maar iedere professional moet ook tijd investeren in onderhoud van de professionele vaardigheden. ‘Bekwaamheidsonderhoud hoort er gewoon bij’, aldus de D66-senator. Het goede nieuws is volgens Rinnooy Kan dat veel leraren al recht hebben op tijd voor bekwaamheidsonderhoud. Leraren in het primair en voortgezet onderwijs hebben hiervoor volgens de cao jaarlijks tachtig uur beschikbaar. Het is wel belangrijk dat leraren ook gebruikmaken van dit recht: ‘Verzilver uw recht’, zo luidt het advies van Rinnooy Kan.

Informateurs
Om tot een goed aanbod van professionaliseringsactiviteiten te komen, is het volgens Rinnooy Kan belangrijk dat leraren zich per sector in deelgebieden – bijvoorbeeld rekenen & wiskunde – organiseren. Vanuit zo’n deelgebied kan gewerkt worden aan een passend scholingsaanbod. ‘Leraren moeten zelf bedenken wat ze nodig hebben, dat kan niet vanuit het ministerie’, zo betoogde Rinnooy Kan. De komende tijd zouden per deelgebied ‘informateurs’ moeten gaan werken aan het ontwikkelen van een aanbod. Voor de zomer van 2019 zouden de informateurs hun werk gedaan moeten hebben.

Register
Op het moment dat de randvoorwaarden voor het bekwaamheidsonderhoud – tijd, geld en aanbod – goed geregeld zijn, zou het logisch zijn om ook bij te houden wie wel werkt aan bekwaamheidsonderhoud en wie niet. Dan ontstaat ook de mogelijkheid van een lerarenregister. Maar volgens Rinnooy Kan is dat pas het sluitstuk van een ontwikkeling die leraren zelf in gang moeten zetten.

Via deze link is de presentatie van Rinnooy Kan terug te kijken

Lees ook: Oproep BVMBO: investeer in een sterke beroepsgroep