Bussemaker blijft tegen vraagfinanciering in mbo

LucasLLL

Minister Bussemaker wil voorlopig geen experimenten met vraagfinanciering in het mbo. Volgens de minister is er ten aanzien van flexibel onderwijs al voldoende mogelijk in het mbo.

Tijdens het voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over ‘leven lang leren’ diende Anne-Wil Lucas namens de VVD-fractie diverse moties in. In één motie vraagt de VVD de regering om experimenten met vraagfinanciering in het mbo mogelijk te maken. Minister Bussemaker ontraadt – net als bij eerdere voorstellen – de motie. Volgens haar is er in het mbo al veel mogelijk als het gaat om flexibel onderwijs. Zij wees daarbij onder andere op de mogelijkheid om certificaten af te geven aan studenten die een onderdeel van een opleiding hebben afgerond. Scholen kunnen vanaf het komend schooljaar met deze certificaten werken.

Moeizaam
Bijkomend argument is dat de experimenten met vraagfinanciering in het hbo moeizaam lopen. De minister wil graag de ervaringen met deze experimenten afwachten, alvorens vraagfinanciering in het mbo mogelijk te maken. Zij wees er ook nog op dat het mbo in tegenstelling tot het hbo de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kent.

Stemming over de moties over ‘leven lang leren’ vindt plaats op dinsdag 16 februari.

Geplaatst op 9 februari 2016 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering