Bussemaker blijft tegen vraagfinanciering in mbo

Minister Bussemaker wil voorlopig geen experimenten met vraagfinanciering in het mbo. Volgens de minister is er ten aanzien van flexibel onderwijs al voldoende mogelijk in het mbo.

Tijdens het voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over ‘leven lang leren’ diende Anne-Wil Lucas namens de VVD-fractie diverse moties in. In één motie vraagt de VVD de regering om experimenten met vraagfinanciering in het mbo mogelijk te maken. Minister Bussemaker ontraadt – net als bij eerdere voorstellen – de motie. Volgens haar is er in het mbo al veel mogelijk als het gaat om flexibel onderwijs. Zij wees daarbij onder andere op de mogelijkheid om certificaten af te geven aan studenten die een onderdeel van een opleiding hebben afgerond. Scholen kunnen vanaf het komend schooljaar met deze certificaten werken.

Moeizaam
Bijkomend argument is dat de experimenten met vraagfinanciering in het hbo moeizaam lopen. De minister wil graag de ervaringen met deze experimenten afwachten, alvorens vraagfinanciering in het mbo mogelijk te maken. Zij wees er ook nog op dat het mbo in tegenstelling tot het hbo de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kent.

Stemming over de moties over ‘leven lang leren’ vindt plaats op dinsdag 16 februari.