Bussemaker tegen mbo-docenten: ‘Denk mee!’

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vindt het belangrijk dat leraren zelf meedenken over het onderwijs op hun school. Dat zegt zij in haar nieuwjaarsboodschap waarin zij samen met Marloes van der Meer alle mbo-leraren van Nederland toespreekt.

Om in aanmerking te komen voor financiële middelen moeten mbo-scholen, in het kader van de kwaliteitsafspraken, een kwaliteitsplan maken. Daarin geven zij aan op welke manier zij de kwaliteit van het onderwijs op hun school de komende tijd gaan verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding en ontwikkeling van docenten, beter taal- en rekenonderwijs, kwaliteit van stages, aandacht voor toptalenten in het mbo of de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Actief
Minister Bussemaker wil dat docenten actief betrokken worden bij deze kwaliteitsplannen. ‘Alleen samen met docenten kan worden bepaald welke verbeteringen een mbo-instelling moet doorvoeren. Ik zou alle leraren willen oproepen: denk mee over wat voor jou en jouw school de belangrijkste verbeterpunten zijn!’

Durven
Ook Marloes van der Meer, mbo-leraar van het jaar, vindt het belangrijk dat leraren meepraten over het onderwijs op hun school. Leraren moeten wat haar betreft de ruimte krijgen om zichzelf te blijven vernieuwen: ‘Docenten moeten durven te leren. Het heeft mij erg geholpen om stil te staan bij wat voor leraar ik ben, waar ik voor sta. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs enorm ten goede.’