Bussemaker wil ‘leenangst’ tegengaan

Minister Bussemaker is bang dat mbo’ers uit angst voor schulden niet doorstromen naar het hbo. Extra voorlichting is nodig.

Veel mbo-studenten denken ten onrechte dat zij geen recht meer op studiefinanciering hebben als zij doorstromen naar het hbo. Terwijl voor studenten met minder-draagkrachtige ouders de aanvullende beurs nog steeds een gift is. Bovendien zijn de aflossingsregels voor leningen zeer soepel.

Voorlichting
Om de misverstanden over het leenstelsel uit de weg te ruimen, gaat Bussemaker de voorlichting verbeteren, meldt de NOS. Zo krijgen mbo’ers die dit jaar hun niveau 4-opleiding afronden een brief met informatie over de aanvullende beurs. Ook scholen moeten zich beter informeren omdat zij leerlingen nu soms verkeerd voorlichten over de studiefinanciering. ‘Ik vind dat heel erg en wil alles in het werk stellen om te voorkomen dat scholieren door onwetendheid niet doorleren’, zegt de minister.

Weblog
Eerder schreef ze al op haar weblog: ‘In plaats van keer op keer te wijzen op de leenangst moeten we de aanvullende beurs als gift en de soepele aflossingsvoorwaarden onder de aandacht brengen, om de twijfelaars over de streep te trekken!’