Kwaliteitsafspraken mbo: eerste tussenstand

De kwaliteitsafspraken in het mbo lijken tot positieve resultaten te leiden. Met name bij lopende thema’s als professionalisering, voortijdig schoolverlaten en taal & rekenen hebben de scholen vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken. Deze rapportage, … Lees verder

Kamer: menselijke maat via kwaliteitsafspraken

Niet via verplichte mbo-colleges, maar via kwaliteitsafspraken moet de menselijke maat in het mbo gerealiseerd worden. Een motie met die strekking kan op een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen. Tijdens een voortgezet overleg over ‘governance in het mbo’ betoogde … Lees verder

‘Lagere schooluitval dankzij kwaliteitsafspraken’

De spectaculaire daling van het aantal voortijdige schooluitvallers is vooral te danken aan de kwaliteitsafspraken, aldus Tweede-Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD). Maar sommige Kamerleden twijfelen. De afgelopen jaren is het aantal voortijdige schooluitvallers scherp gedaald van meer dan 70.000 per jaar … Lees verder

Kwaliteitsafspraken mbo blijven ongewijzigd

De Tweede Kamer stemt in met de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Pogingen van Kamerleden om nog wijzigingen in de regeling aan te brengen, kregen geen meerderheid. Met name Paul van Meenen (D66) wilde andere kwaliteitsafspraken. Hij vreest dat mbo-scholen door de … Lees verder

Inspraak bij kwaliteitsafspraken mbo?

Docenten en studenten moeten instemmingsrecht krijgen bij de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen gaan maken. Dat is de mening van Tweede-Kamerlid Paul van Meenen (D66). Volgens Van Meenen heeft het een grote meerwaarde als mbo-scholen de kwaliteitsafspraken in nauw overleg met … Lees verder