Onderwijsovereenkomst blijft tot augustus 2023

De afschaffing van de onderwijsovereenkomst in het mbo wordt opnieuw uitgesteld. Door vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel is de afschaffing nu voorzien met ingang van 1 augustus 2023. Dat bleek tijdens de bespreking van het wetsvoorstel ‘Verbetering van … Lees verder

Onderwijsinnovatie: flexibiliteit vereist standaardisatie

Corona heeft noodgedwongen tot allerlei innovaties in het onderwijs geleid. Wat zijn de opbrengsten hiervan? En kunnen die opbrengsten duurzaam in praktijk worden gebracht? Tijdens een bijeenkomst van de MBO Brigade kwamen twee voorbeelden voorbij: ROC A12 presenteerde zijn ‘onderwijscode’ … Lees verder

MBO Brigade: broedplaats over ‘Vernieuwingen vasthouden’

De MBO Brigade organiseert op 12 oktober een online sessie over het onderwerp ‘Vernieuwingen vasthouden’. In hoeverre hebben de innovaties die scholen in de coronaperiode hebben doorgevoerd blijvende waarde? Ondanks of juist dankzij corona is er de afgelopen periode binnen … Lees verder

Van Engelshoven wil urennorm mbo aanpassen

Minister Ingrid van Engelshoven wil de urennorm in het mbo aanpassen. ‘Als scholen grote behoefte hebben om af te wijken van de urennorm, moet je de vraag stellen of die norm nog wel zinvol is.’ De urennorm in het mbo … Lees verder

MBO Brigade organiseert broedplaats over kwetsbare jongeren

Hoe kunnen scholen studenten die extra ondersteuning nodig hebben het beste helpen? Welke rol spelen partners als de gemeente hierbij? Over die vragen organiseert de MBO Brigade een broedplaats bij ROC Zadkine. Sommige jongeren hebben wat extra ondersteuning nodig om … Lees verder

MBO Brigade organiseert broedplaats over keuzedelen

Minister Van Engelshoven wil de regels voor keuzedelen versoepelen. Wat betekent dat in de praktijk? Hebben scholen straks genoeg ruimte om de keuzedelen goed in te zetten? Over die vragen organiseert de MBO Brigade op 20 januari een broedplaats. Sinds … Lees verder

Veel vragen voor MBO Brigade

Sinds dit jaar is de MBO Brigade actief. Hoofddoel van de brigade is het opruimen van overbodige regelgeving, zodat scholen in staat zijn goed onderwijs te maken. De brigade voorziet in een behoefte, zo bleek tijdens een workshop op de … Lees verder