Corona-enquête onder mbo-docenten

Hoe gaat het met mbo-docenten tijdens de coronacrisis? En hoe gaat het met de studenten? Via een enquête wordt dit onderzocht.

De enquête is een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, de beroepsvereniging van mbo-opleiders en de vakbonden. De resultaten van de enquête worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor het mbo. De reactie van docenten en instructeurs vormen een waardevolle input voor het bepalen van toekomstig beleid.

Invullen

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met maandag 15 maart 2021. Klik hier voor de vragenlijst