‘Coronacrisis leidt tot daling onderwijskwaliteit’

De onderwijskwaliteit in het mbo daalt door de overstap naar afstandsonderwijs. Dat geven docenten en managers aan in een enquête van de AOb. Daarnaast kampt het onderwijspersoneel met een hoge werkdruk.

De sluiting van de mbo-scholen en het invoeren van afstandsonderwijs leidt volgens veel docenten tot een daling van de onderwijskwaliteit. Ook ervaren veel docenten een toegenomen werkdruk. Die conclusie trekt de AOb op basis van een grootschalige enquête onder haar leden. De enquête is ingevuld door ruim 1.600 docenten, van wie ruim de helft afkomstig is uit het mbo.

Gesloopt

In de enquête geven docenten aan mentaal en fysiek gesloopt te zijn. ‘Het onderwijs van de afgelopen periode is zowel voor docenten als studenten niet vol te houden’, schrijft een geënquêteerde. Drie kwart van de docenten kampt met een hogere werklast dan normaal. Dat ligt onder andere aan het online vergaderen, het gebrek aan scheiding tussen werk en privé en de verschillende soorten interacties via telefoon en mail.

Zorgwekkend

Tamar van Gelder, AOb-bestuurder voor het mbo, noemt de uitslag van de enquête zorgwekkend: ‘Nu is de werkdruk al te hoog, terwijl er prioriteiten zijn gesteld in bijvoorbeeld het alleen begeleiden van studenten die extra begeleiding nodig hebben. Er blijft werk liggen wat niet meer ingehaald kan worden en het gebrek aan perspectief is zorgelijk.’

Avonduren

Veel docenten maken zich zorgen over de tijdslots: om studenten uit de spits te weren mogen instellingen alleen tussen elf en drie en na acht uur ’s avonds onderwijs geven. De geënquêteerden zien niks in het verlengen van deze maatregel na de zomervakantie en begrijpen niet waarom werkenden voorrang krijgen op studenten. Het lesgeven in de avonduren en op zaterdagen stuit daarnaast op grote bezwaren. Van Gelder. ‘Wij wijzen het lesgeven op zaterdag stellig af.’

Lees ook: Beperkt openbaar vervoer voor studenten moet tijdelijk zijn