De beste columns van het afgelopen jaar

De zomer zit er weer op, het nieuwe studiejaar is begonnen: het moment om nog één keer achterom te kijken. Voordat we weer met volle vaart aan de slag gaan en onze columnisten jullie weer gaan verblijden met prikkelende columns, zetten we nog één keer de top 3 van best gelezen columns op een rij: het zijn achtereenvolgens bijdragen van Abhilash Sewgobind, Conrad Berghoef en Rob Neutelings.

Het f-woord

Of het aan de uitdagende titel ligt of gewoon aan het goede verhaal, jullie mogen het zeggen. Maar de column getiteld: ‘Het F-woord: het grootste pijnpunt in het mbo’ van CNV-bestuurder Abhilash Sewgobind over de – toen nog – lopende cao-onderhandelingen in het mbo is de meest gelezen column van het afgelopen studiejaar. De ‘f’ in kwestie staat voor functiemix, zo blijkt uit de inleiding van zijn column. Volgens hem is de functiemix al geruime tijd het strijdpunt tijdens cao-onderhandelingen. Abhilash schrijft het in zijn column zo op: ‘In 2020 start ik bij CNV Connectief als bestuurder arbeidsvoorwaarden en eerste onderhandelaar voor de cao mbo. Al snel merk ik waar de pijnpunten liggen binnen de sector. Het f-woord valt. Nee, niet van dat woord, maar de ‘f’ van functiemix, ook wel bekend als carrièreperspectief en salarismix.’

Lees de hele column van Abhilash Sewgobind (gepubliceerd op 19 mei) hier terug.

Hesjtek teacherlife

Op de tweede plaats columns staat ‘Hesjtek teacherlife’ van oud mbo-docent van het jaar (2017) Conrad Berghoef. In deze column zet hij vraagtekens bij: ‘tiktokkende docenten die tijdens de les continu een camera op zichzelf gericht houden’. Hij vraagt zich af of het beeld dat deze docenten van het vak schetsen wel of niet passend is. ‘In een tijd waarin discussie is over het verbannen van mobieltjes tijdens de les, houden sommige docenten vast aan het scoren via social media. Ja ja, vrij land en we moeten vooral laten zien hoe leuk ons vak is en zo. Maar sommige collega’s zijn daarin zo succesvol en hip en lollig en alles, dat ik ze met liefde onder bergen nakijkwerk zou willen bedelven.’

Lees de hele column van Conrad Berghoef (verschenen op 26 juni) hier terug.

Hef het mbo op

Net als de meest gelezen column van deze trits maakt de kop van de column van Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio, nieuwsgierig. ‘Hef het mbo op’, prijkt uitdagend boven de tekst van Rob. In deze bijdrage reageert hij op de verkenning van het ministerie van OCW van de toekomst van het mbo, hbo en universitair onderwijs in Nederland. Volgens hem is het verstandig om het huidige onderwijssysteem ingrijpend te veranderen. Want, zoals hij het schrijft: ‘wat hebben een mbo-opleiding verpleegkunde, marketing en werktuigbouwkunde gemeen? Wat is de meerwaarde dat deze zijn samengebracht in één mbo-instelling?’

Lees de hele column van Rob Neutelings (van 25 april) hier terug.