De Rooi Pannen ziet af van marketingopleiding in Breda

Onder druk van de Commissie Macrodoelmatigheid ziet De Rooi Pannen (Tilburg) af van de start van de opleiding ‘Marketing, communicatie en evenementen’ in Breda. Collega-instelling Curio (West-Brabant) had het voornemen van De Rooi Pannen bij de doelmatigheidswaakhond aangekaart.

De opleiding ‘Marketing, communicatie en evenementen’ (MCE) mag zich de laatste jaren in een groeiende belangstelling van studenten verheugen. Dat was medio 2019 voor de Tilburgse mbo-instelling De Rooi Pannen, dat al een MCE-opleiding aanbiedt in Tilburg en Eindhoven, aanleiding om zo’n opleiding ook te gaan aanbieden in Breda. Dit tot ongenoegen van collega-instelling Curio (het voormalige ROC West Brabant), dat de MCE-opleiding zelf al aanbiedt in Breda. Omdat De Rooi Pannen vasthield aan dit voornemen, heeft Curio advies gevraagd aan de Commissie Macrodoelmatigheid.

Advies

De commissie concludeert in haar advies dat het aantal MCE-studenten in Brabant de laatste vijf jaar is gegroeid van zo’n 1.700 naar 2.100. Dit terwijl het arbeidsmarktperspectief voor afgestudeerden – ook al voor de coronacrisis – matig is. Volgens de commissie is het van belang dat mbo-scholen in zo’n geval niet onderling concurreren. De commissie adviseert dan ook aan De Rooi Pannen af te zien van het starten van een MCE-opleiding in Breda. Bovendien had De Rooi Pannen beter moeten overleggen met Curio.

Piepsysteem

Op dit laatste punt is De Rooi Pannen het niet eens met de Commissie Macrodoelmatigheid. Volgens De Rooi Pannen heeft de school het voornemen de opleiding in Breda te starten netjes gemeld in het Brabant Bestuurders Overleg. Volgens het provinciale ‘piepsysteem’ heeft een instelling daarna de kans bezwaar te maken. De Commissie Macrodoelmatigheid maakt echter gehakt van deze opvatting: ‘In lijn met de Beleidsregel had De Rooi Pannen zelf actief in overleg moeten treden met Curio over zijn voorgenomen start van de opleiding MCE in Breda.’

Geen groei

In het advies maakt de commissie duidelijk dat De Rooi Pannen als enige Brabantse mbo-school de laatste jaren te maken heeft met een duidelijke krimp van het aantal studenten. De Tilburgse school heeft het openlijke doel de komende jaren weer te groeien, waarbij de MCE-opleiding als groeiparel wordt gezien. Volgens de Commissie Macrodoelmatigheid doen de Brabantse mbo-scholen er goed aan het aantal MCE-studenten de komende jaren niet verder te laten groeien.

Lees hier het volledige advies van de Commissie Macrodoelmatigheid

Lees ook: Overheid moet meer sturen op opleidingsaanbod