Bussemaker: geen eenvoudige oplossing voor stageproblematiek

De Tweede Kamer debatteerde over knelpunten rond stages voor mbo-studenten. Veel Kamerleden maken zich zorgen over een tekort aan stageplekken.

Uit de monitor Subsidieregeling Praktijkleren, die enkele dagen geleden uitkwam, blijkt dat in 2014 ruim 80.000 subsidieaanvragen voor stageplekken zijn gehonoreerd. Het beschikbare bedrag van € 200 miljoen werd volledig benut, waarbij per stageplek het maximum bedrag van € 2.700 kon worden besteed. Als er meer aanvragen zouden zijn gehonoreerd, zou het bedrag per aanvraag verlaagd zijn.

Zorgen
Anne-Wil Lucas, woordvoerder namens de VVD, maakt zich grote zorgen over het teruglopende aantal BBL-plekken. Om de BBL overeind te houden, doet de VVD enkele concrete voorstellen. Zo zouden leerlingen onder de 23 jaar niet volgens de CAO betaald hoeven te worden, zouden uitzendbedrijven ook als leerbedrijf erkend moeten worden en zouden werkgevers een voorschot moeten kunnen krijgen op de subsidie voor de leerwerkplek.

Klachten
Volgens Tanja Jadnanansing (PvdA) ontvangt het JOB nog dagelijks klachten over de begeleiding door de school op de stageplek. Zij is ontevreden over de reactie van minister Bussemaker op eerder geuite zorgen over de kwaliteit van de stagebegeleiding. Tevens vraagt de PvdA aandacht voor de positie van leerlingen van allochtone komaf.

Stagequotum
De SP pleit voor een stagequotum: grote bedrijven (met meer dan 150 werknemers) zouden verplicht moeten worden minimaal één stageplek aan te bieden. Studenten krijgen op die manier echt een keuzemogelijkheid. Lucas ziet niets in zo’n verplichting, volgens haar is het primair de verantwoordelijkheid van scholen om stageplekken te realiseren. Het is goed om bedrijven te verleiden stageplekken aan te bieden, een verplichting werkt niet.

Onderzoek
Minister Bussemaker erkent dat er knelpunten zijn rond stages, maar ziet weinig meerwaarde in extra onderzoek. Volgens haar is er geen eenvoudige oplossing voor de problematiek. Een stagegarantie of een stagequotum is volgens Bussemaker niet de oplossing. Alle partners, scholen en bedrijven voorop, moeten hard werken om voldoende stageplaatsen te vinden. Met de Regeling Kwaliteitsafspraken worden scholen die op het terrein van stages goed presteren extra beloond. Met zo’n 160 klachten op vele tienduizenden stageplekken lijkt er geen sprake te zijn van een massief probleem.