Denkhulp leven lang ontwikkelen voor scholen

Welke rol kunnen mbo-scholen spelen bij leven lang ontwikkelen? Wat zijn voor mbo-scholen de cruciale dilemma’s? Die vragen komen aan bod in het boek ‘Leren werken met LLO’.

Het boek is ontwikkeld door de Argumentenfabriek in samenwerking met zes mbo-scholen: Graafschap College, mboRijnland, Noorderpoort, Gilde Opleidingen, Aeres en ROC Mondriaan. Het boek wil een denkhulp zijn voor scholen die een grotere rol willen spelen bij leven lang ontwikkelen. Stapsgewijs doorloopt het boek een denkmodel met vier elementen waarover een school moet nadenken. Er staan diverse modellen in om de eigen situatie in kaart te brengen.

Aan de slag

Met het boek kunnen scholen concreet aan de slag. Dat is belangrijk, want de gehoopte ‘doorbraak’ rond leven lang leren komt maar moeizaam van de grond. In het voorwoord schrijft Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: ‘We moeten echt alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat leven lang ontwikkelen het niveau van een belofte kan ontstijgen.’ Dit boek kan scholen helpen tot daden te komen.

‘Leren werken met LLO’ is mede mogelijk gemaakt door MBO in Bedrijf. Het boek is gratis te downloaden.

Lees ook het dossier Leven Lang Ontwikkelen