Diversiteit en internationalisering: mission possible

Hind Ait Khouya Lahsen is Amsterdamse van Marokkaanse komaf. Als docent gebruikt ze haar achtergrond om onderwerpen als diversiteit en discriminatie te bespreken. Een gesprek over inspireren, internationaliseren en de passie voor doceren.

De docent van ROC van Amsterdam wil studenten verder ontwikkelen en de kwaliteit van internationalisering op haar school verbeteren. Een ‘mission’ die in alle opzichten voor haar ‘possible’ is. Hind: ‘Ik koos al jong voor onderwijs en zag tijdens mijn stage blije studenten op de diploma-uitreiking. Ik besefte dat ze iets bereikt hadden en dat ik hen als docent had geholpen.’

Na haar stage combineerde ze het docentschap met een masteronderzoek naar internationalisering. Zo constateerde Hind dat docenten het lastig vonden om internationalisation at home te implementeren en dat studenten niet goed hiermee bekend waren. Op basis van deze onderzoeksresultaten helpt ze ook nu als internationaliseringscoördinator de kwaliteit van internationalisering te verbeteren.

Eigen achtergrond

Voor haar studenten is Hind een rolmodel, waardoor doceren haar makkelijk afgaat. ‘Met studenten werken is een privilege. Amsterdam heeft 180 nationaliteiten en dat zie je in de klas terug. Dit en mijn eigen achtergrond neem ik mee de lessen in; geboren en getogen in Amsterdam en van Marokkaanse afkomst. Bovendien geef ik ook nog Nederlands. Als ik studenten erbij vertel dat ik de universiteit gedaan heb, roepen ze “wow”’, aldus Hind.

Ook de ervaringen van studenten gebruikt ze om onderwerpen als racisme en discriminatie te bespreken. ‘We ontwikkelden een themaweek internationalisering. Aan studenten vroeg ik eerst input en feedback over mijn opzet. Pas daarna hebben we het lesprogramma in orde gemaakt.’ Zo ontstond een intensieve lessenreeks van vijf maal twee lessen met werkvormen als debatteren, film kijken en reflecteren op de ander en jezelf. ‘Ze ontwikkelen er wel hun internationale competenties door’, zegt Hind.

Om diversiteit verder te bespreken laat Hind studenten elkaars culturen onderzoeken. Hind: ‘Dit levert verrassende resultaten op, zoals meer wederzijds begrip en besef welke invloed je eigen cultuur op jezelf en je hele leven heeft.’ Dit effect ziet ze bij alle studenten. Studenten vinden deze werkwijze volgens haar best spannend, ‘maar hun referentiekader wordt er wel groter door.’

Overeenkomsten

De internationaal coördinator noemt nog een voorbeeld: ‘Met anderen ogen’ van Critical Mass. ‘Studenten krijgen een VR-bril opgezet, stappen even in de wereld van een andere Amsterdammer en voelen hoe een ander persoon bejegend wordt. Daarna bespreken we elkaars ervaringen en merken studenten dat ze veel meer gemeenschappelijk hebben.’ Op deze wijze leren studenten verschillende perspectieven te onderscheiden en een eigen mening te vormen, competenties die in de hedendaagse wereld nodig zijn.

Welke tip heeft Hind nog voor docenten om diversiteit of internationalisering te bespreken in de klas? ‘Maak het klein! Kijk in je eigen omgeving wat er mogelijk is, want daar liggen de onderwerpen voor het oprapen. Ga bijvoorbeeld met je klas naar een synagoge, moskee of verzorgingshuis in de buurt!’

De campagne Wereldklasse van Nuffic laat voorbeelden zien van internationaliseringsactiviteiten die docenten kunnen inzetten. Meer informatie www.nuffic.nl/wereldklasse.