Diversiteit in het mbo: Rotterdam meets Urk

De publicatie ‘Rotterdam ontmoet Urk’ biedt mbo-docenten handvatten aan om aan de slag te gaan met diversiteit. Bij een 24-uurs ontmoeting tussen mbo-studenten en docenten uit Rotterdam en Urk werden onbewuste en bewuste stereotypen op de proef gesteld.

Onderzoekers van ECBO experimenteerden samen met ROC Friese Poort, Zadkine en het practoraat ‘Verschillen Waarderen’ met werkvormen om aandacht te besteden aan diversiteit. Niet eindeloos discussiëren over tegenstellingen, maar elkaars verschillen ontdekken door te doen. Van dialoog naar diapraxis, dat was de insteek van de 24-uurs ontmoeting tussen studenten van ROC Friese Poort en Zadkine. Docent burgerschap Najat Ahmadi (Zadkine): ‘Het vooruitzicht om 24 uur met onbekenden te zijn gaf gezonde spanning: hebben we wel dezelfde voorkeuren qua eten en omgang? Daar werden onze eerste vooroordelen al zichtbaar! Maar toen we een gezamenlijke opdracht kregen, was ons doel het enige dat telde en verdwenen de verschillen naar de achtergrond.’ Koen Vos, practor van Friese Poort, vult aan: ‘Door verschil kun je elkaar versterken, maar het is ook best spannend om te kijken hoe ik me verhoud tot de ander en de wereld. De werkvormen helpen om te werken met verschillen: bij het uitvoeren van een gezamenlijke challenge, het maken van woonkamerafspraken en het invullen van complimentenposters.’

De samenleving als huis

Inspiratiebron voor de gekozen werkvorm is de Britse filosoof en rabbijn Jonathan Sacks. Hij schetst de samenleving als een landhuis met verschillende privévertrekken en een gezamenlijke woonkamer. Inderdaad bleken de studenten bereid om uit de wachtkamer van de samenleving te stappen en met ‘anderen’ de ontmoeting aan te gaan. Zo kwam de groep letterlijk samen in één groot huis, waarin samen geleefd en gewerkt werd. Dat betekende ook afspraken maken over de onderlinge omgang. En verkennen hoe er ruimte kan zijn voor elkaars waarden, vanuit een aantal vaste normen. Dat zag ook Birgit Pfeifer, practor ‘Verschillen Waarderen’ namens acht christelijke mbo-scholen: ‘Ook in de samenleving zijn verschillen. Het mag best een beetje schuren, als we maar nieuwsgierig naar elkaar zijn.’

Bubbel

Scholen staan ook tijdens de coronacrisis voor de uitdaging studenten te leren elkaars verschillen te waarderen en in diversiteit samen te leven. De ECBO-publicatie ‘Rotterdam ontmoet Urk’ biedt handvatten aan mbo-docenten en andere onderwijsprofessionals om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. En zo gaan ook ROC Friese Poort en Zadkine verder: ‘We gunnen alle studenten zo’n 24-uurs ontmoeting. Na de zomer zijn dergelijke experimenten uitermate geschikt om de bubbel waar mensen een jaar in zaten te verlaten.’

Lees hier de publicatie Rotterdam ontmoet Urk

Lees ook: Scholen moeten eigen visie op burgerschap ontwikkelen