Docent onderzoekt studiesucces niet-westerse studenten

Tien docenten kregen vandaag van minister Bussemaker een beurs van om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Eén project richt zich op een betere overgang van mbo naar hbo voor niet-westerse studenten.

Het ministerie van Onderwijs heeft enkele maanden geleden de ‘Gelijke Kansen Alliantie’ gestart. In dit kader worden beurzen beschikbaar gesteld aan docenten die ideeën hebben over verbetering van het onderwijs. Met zo’n Comeniusbeurs van 50.000 euro kunnen docenten in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie doorvoeren. De tien projecten die dit jaar starten zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs.

Studiesucces
Tot de winnaars behoort Nursel Akdeniz (39) van de Academie voor Mens en Maatschappij van Saxion Hogescholen. Haar project richt zich specifiek het studiesucces van niet-westerse jongeren die de overstap van mbo naar hbo wagen. Uit eerder onderzoek bleek dat vooral deze groep jongeren moeite heeft het hbo-diploma te behalen.

Praktische handleiding
Voor haar onderzoek gaat Akdeniz in samenwerking met het ROC Twente studenten én hun ouders interviewen over hun ervaringen in het onderwijs. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn onder andere ouderbetrokkenheid en de binding met de opleiding. Op basis van het onderzoek hoopt Akdeniz voorstellen te kunnen ontwikkelen die leiden tot meer succes van de jongeren in het hbo. Nursel Akdeniz: ‘Ik ben hier ontzettend blij mee. Aan het eind van het komend studiejaar moet er een praktische handleiding klaarliggen voor een grotere kans op studiesucces en studiebinding. Mijn boodschap voor meer gelijke kansen is: Durf ongelijk te behandelen.’

Lees ook: Extra geld voor betere doorstroom naar hbo

Geplaatst op 6 maart 2017 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering

[forminator_poll id="14436"]