Docenten mogen meelopen met onderwijsinspectie

Ook in het komende schooljaar kunnen docenten met een onderwijsinspecteur meelopen tijdens themaonderzoeken bij scholen. Docenten met verschillende expertises kunnen zich tot 26 juni aanmelden.

Sinds enkele jaren biedt de Inspectie van het Onderwijs aan leraren de gelegenheid mee te doen aan meerdaagse onderzoeken als zogeheten Tijdelijk Toegevoegde Experts. Als expert die aan een onderzoek wordt toegevoegd, kan de docent leren van de praktijk op collega-scholen en daarbij zelf ervaren hoe de inspectie te werk gaat. De expertise van de docent kan anderzijds bijdragen bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Verschillende expertises
Er is in schooljaar 2018/2019 ruimte voor docenten uit verschillende doelgroepen. Naast docenten met deskundigheid rond werkdrukvermindering en leraren met deskundigheid rond leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er ook plek voor mbo-docenten. De gevraagde inzet van de docenten is vijf tot tien dagen, verspreid over het schooljaar.

Wil je meelopen met de onderwijsinspectie en kun je de gevraagde expertise bieden? Stuur dan een mail naar tte@owinsp.nl.