Docentstage steeds gebruikelijker in het mbo

Docentenstages komen steeds vaker voor in het mbo. Toch zou het goed zijn als scholen docenten meer ruimte zouden geven om stages te volgen.

Die aanbeveling doet het Kohnstamm Instituut aan de mbo-scholen. In opdracht van de MBO Raad voerde het Kohnstamm Instituut een onderzoek uit naar docentstages in het mbo. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtes onder HR-managers, docenten en leerbedrijven. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat docentstages steeds vaker tot de gangbare praktijk binnen het mbo behoren. Exacte cijfers over docentstages levert het onderzoek echter niet op.

Tevreden
Docenten die daadwerkelijk stage lopen in een bedrijf, zijn daar meestal zeer tevreden over. De stage draagt volgens de stagelopers bij aan nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Ook zorgt een docentstage vaak voor betere bpv-opdrachten voor studenten. De contacten tussen school en bedrijf worden hechter, hetgeen het onderwijs zeker ten goede komt.

Register
Uit het onderzoek blijkt dat nog lang niet alle scholen docenten optimaal faciliteren bij het volgen van docentstages. Veel docenten ervaren nog praktische belemmeringen, vooral bij het vrijroosteren. De helft van de HR-managers zou het goed vinden als docentstages verplicht zouden worden. De andere helft voelt meer voor het bevorderen van de intrinsieke motivatie. Van een verplichting via het lerarenregister verwachten HR-managers weinig: slechts 13% verwacht effect van zo’n koppeling tussen docentstage en lerarenregister.

Lees het volledige onderzoek ‘Docentstages in het mbo. Professionele verbinding tussen onderwijs en werkveld‘.