Doe-agenda leven lang ontwikkelen start met praten

De doe-agenda voor leven lang ontwikkelen is gestart met een bijeenkomst waar veel gepraat is. Het kabinet komt binnenkort met een brief, maar extra geld voor scholing lijkt niet beschikbaar te zijn. Komt er wel een doorbraak rond leven lang ontwikkelen?

Het kabinet heeft de ambitie een doorbraak te realiseren rond leven lang ontwikkelen: er moet in Nederland een permanente leercultuur ontstaan. De ministers Van Engelshoven (Onderwijs) en Koolmees (Sociale Zaken) hebben de SER gevraagd een aanjaagfunctie te vervullen. Op woensdag 30 mei organiseerde de SER daartoe in de Broodfabriek een startbijeenkomst. Een toepasselijke locatie, zo zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer in haar voorwoord, want ‘een leven lang leren moet net zo vanzelfsprekend worden als eten en drinken’.

Goede voorbeelden
Als aanjager van de doorbraak wil de SER goede voorbeelden uit de regio verzamelen. Uiteraard wordt dan nadrukkelijk naar het mbo gekeken. Tijdens de startbijeenkomst lieten Scalda en ROC Friese Poort zien hoe zij werken met flexibele trajecten voor volwassenen, zowel in het bekostigd onderwijs als in het niet-bekostigd onderwijs. Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen verzamelt dit soort goede voorbeelden.

Sociale Zekerheid
Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, benadrukte het belang van het onderwerp. Volgens Heerts is onderwijs ‘de nieuwe sociale zekerheid’: ‘We kunnen de rijkdom in Nederland eerlijker verdelen door goed onderwijs, door te investeren in leven lang ontwikkelen.’ Een lastig punt is dat het kabinet geen geld gereserveerd heeft voor leven lang ontwikkelen. In recente adviezen over dit onderwerp werd juist gepleit veel geld vrij te maken om werknemers een individueel scholingsbudget te geven.

Eigen verantwoordelijkheid
Het kabinet komt vóór de zomer met een hoofdlijnenbrief over het beleid rond leven lang ontwikkelen. Minister Van Engelshoven temperde de verwachtingen door te waarschuwen dat nog niet alle plannen in de Kamerbrief tot in detail uitgewerkt zullen zijn. Het kabinet gaat in ieder geval kijken hoe verschillende financieringsmiddelen gebundeld kunnen worden. Maar de regie over de loopbaan blijft toch vooral bij het individu liggen. Leven lang ontwikkelen is dus ook voor een groot deel ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Meedoen aan de doe-agenda van de SER? Stuur een e-mail naar doorbraakllo@ser.nl.

Lees ook: Doorbraak rond leven lang leren nog ver weg