Doorlopende leerroutes vmbo-mbo in wet

De doorlopende leerroutes vmbo-mbo, waarmee scholen al enkele jaren experimenteren, krijgen een wettelijke grondslag. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

Sinds 2014 experimenteren scholen al met doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Deze leerroutes maken het voor leerlingen makkelijker om de overgang van vmbo naar mbo te maken. Uit evaluaties blijkt dat de leerroutes inderdaad leiden tot een hogere doorstroom naar het mbo. Alle reden dus om de leerroutes een wettelijke grondslag te geven. Op vrijdag 14 juni heeft de ministerraad op voorstel van de ministers Van Engelshoven en Slob ingestemd met het wetsvoorstel.

Soepele overgang

Om een soepele overgang van vmbo naar mbo te creëren kunnen scholen vanaf 2020 doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Bij zo’n leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan vanaf het derde jaar van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden. De leerroute kan verzorgd worden op een vmbo- en/of mbo-school.

Start in bovenbouw

Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan het voor een deel van de jongeren passend zijn om vanuit een vmbo-school deze opleiding te volgen. Er gaat dan geen tijd verloren aan het wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Een andere mogelijkheid is een meer geleidelijke overgang naar het mbo. Hierbij starten de jongeren in de bovenbouw van het vmbo al met lessen op het mbo. De overstap wordt zo minder groot.

Najaar

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Naar verwachting kan het wetsvoorstel in het najaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Eerder dit jaar konden belangstellenden reageren op het concept-wetsvoorstel. Lees hier de reacties.

Lees ook: Meer ruimte voor doorlopende leerlijn vmbo-mbo