Dossier Actieplan mbo

Met het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat studenten over vier jaar mbo-scholen een dikke zeven als rapportcijfer geven. Eerder liet toenmalig minister Van Bijsterveldt de bestuurbaarheid van mbo-instellingen onderzoeken door de commissie Oudeman, nadat de kwaliteit van een aantal opleidingen onvoldoende was. Een aantal van de aanbevelingen van deze commissie is in dit actieplan overgenomen.


Kwaliteitsafspraken: mbo-scholen zijn in vol bedrijf

Het werken met kwaliteitsafspraken heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage over de kwaliteitsafspraken in het mbo MBO: in vol bedrijf. De kwaliteitsafspraken, die als doorlooptijd de periode 2015 - 2018 hebben, zijn een uitwerking van het Bestuursakkoor... [lees meer]

Scholen voortvarend aan de slag met nieuwe wetgeving

De meerderheid van de mbo-scholen kan goed overweg met beleidswijzigingen als de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur en het verkorten van opleidingen. Wel ontstaat er langzamerhand bij docenten een vorm van verandermoeheid. Dat blijkt uit twee rapporten waarin onderzocht wordt hoe mbo-scholen zijn omgegaan... [lees meer]

Ruim baan voor vakmanschap

Tijdens haar MBO Tour maakte minister Bussemaker eerder dit jaar uitgebreid kennis met de praktijk van het Nederlandse mbo. De inspiratie die ze met deze tour opdeed heeft ze nu uitgewerkt in een omvangrijke verbeteragenda voor het mbo. Om toekomstgericht beroepsonderwijs te realiseren, wil de minister scholen meer rui... [lees meer]

Aandacht voor professionalisering

De mbo-scholen werken hard aan de professionalisering van docenten, instructeurs en managers. Positief is dat de onderwijsteams in toenemende mate een centrale positie krijgen. Dat blijkt uit de vervolgrapportage van MBO15 over de professionaliseringsinspanningen van de scholen. In november 2011 hebben de mbo-schole... [lees meer]

MBO15: actieplan op koers

De mbo-scholen werken hard aan de implementatie van de maatregelen van het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Veel maatregelen kunnen al per 1 augustus 2014 van kracht worden. Dat concludeert MBO15 in de voortgangsrapportage ‘Het vervolg’. Het programmamanagement MBO15 is in 2011 door de minister ... [lees meer]

Focus op vakmanschap steeds concreter

De plannen uit het Actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap’ worden steeds concreter. Ondertussen heeft de Tweede Kamer via het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging’ ingestemd met een aantal belangrijke maatregelen uit het Actieplan. De veranderingen doen zich voornamelijk voor vanaf het s... [lees meer]

terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering