Dossier Excellentie

Sinds enkele jaren werken scholen aan excellentieprogramma’s voor studenten die meer kunnen en willen. Scholen kunnen op tal van manieren invulling geven aan excellentie, bijvoorbeeld door studenten deel te laten nemen aan vakwedstrijden of door een Meester-Gezel-route op te zetten. Lees alles in het Dossieroverzicht.