Dossier Lerarenregister

testbeeldIn 2017 moeten alle leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn opgenomen in het lerarenregister. Alleen leraren die zich geregistreerd hebben, mogen vanaf dat jaar nog les geven. Een en ander zal worden geregeld in een wet.


Initiatiefwet om lerarenregister af te schaffen

De SGP wil het lerarenregister, dat al enige tijd on hold staat, volledig afschaffen. ‘Kwaliteit van leraren moet van onderop georganiseerd worden.’ De lijdensweg van het lerarenregister sleept zich voort. Volgens de begin 2017 aangenomen wet zouden leraren zich dit jaar moeten inschrijven in... [lees meer]

Rinnooy Kan: lerarenregister voorlopig niet aan de orde

Het is de hoogste tijd dat leraren zelf de regie nemen over hun professionele ontwikkeling. Pas als leraren zich goed georganiseerd hebben, kan er nagedacht worden over iets als een lerarenregister. Dat is de kern van het advies dat Alexander Rinnooy Kan aan minister Slob heeft uitgebracht. Rinno... [lees meer]

Extra geld voor zij-instromers in het mbo

Minister Van Engelshoven heeft extra geld gevonden voor zij-instromers in het mbo. Nog dit jaar komt een bedrag van € 1,8 miljoen extra beschikbaar. Met dit geld zullen alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dat maakte minister Van Engelshoven bekend bij een Algemeen Overleg met de Tweede K... [lees meer]

‘Bekwaamheidsonderhoud is recht van iedere docent’

Zoals iedere zichzelf respecterende beroepsgroep moeten ook leraren gaan werken aan bekwaamheidsonderhoud. De schoolleiding moet dit goed faciliteren. Pas als leraren zich goed georganiseerd hebben kan er sprake zijn van iets als een lerarenregister. Dat is de kern van het voorlopige advies van Alex... [lees meer]

Scholen moeten toch gegevens voor register aanleveren

Minister Slob wil dat scholen dit jaar toch de gegevens van al hun docenten aanleveren voor het lerarenregister. De sectorraden gooien echter de kont tegen de krib. In een brief aan de schoolbesturen schrijft Slob dat het register, ondanks het uitstel, niet van de baan is. Op termijn moet het reg... [lees meer]

Slob trekt stekker uit lerarenregister

Het verplichte lerarenregister is mislukt. Een langjarig en peperduur traject wordt daarmee kort voor het bereiken van de finish beëindigd. Leraren zijn blij. Minister Arie Slob heeft besloten leraren niet langer te verplichten zich te registeren in het lerarenregister. Voordat er sprake kan zij... [lees meer]

Docenten sterk verdeeld over lerarenregister

Onder mbo-docenten zijn ongeveer evenveel voor- als tegenstanders van een lerarenregister. Als er een register komt, moeten er volgens de docenten voor het mbo aparte eisen gelden. Dat blijkt uit een enquête die de beroepsvereniging van mbo-opleiders organiseerde. Het lerarenregister blijft de g... [lees meer]

Slob wil grotere rol werkgevers bij lerarenregister

De soap rond het lerarenregister gaat door. Bij de implementatie van het register moeten werkgevers volgens minister Slob een ‘substantiële positie’ krijgen. Dat schrijft de minister in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer. Het besluit van de Onderwijscoöperatie om de handen af te trekken v... [lees meer]

Wat is jouw mening over het lerarenregister?

Er is veel discussie over nut en noodzaak van het lerarenregister. De beroepsvereniging van mbo-opleiders wil graag weten hoe docenten over het register denken. Geef via de online enquête je mening! De laatste weken is het lerarenregister veelvuldig in het nieuws geweest. Onder druk van de Tweed... [lees meer]

Reactie BVMBO op problemen Onderwijscoöperatie

De BVMBO herkent zich in de kritiek op de Onderwijscoöperatie. De beroepsvereniging roept docenten in het vo en het po op om ook eigen beroepsverenigingen te starten. De BVMBO heeft de afgelopen dagen met interesse de ontwikkelingen rondom de Onderwijscoöperatie gevolgd. De BVMBO is dé beroeps... [lees meer]

Toekomst lerarenregister aan zijden draadje

Met het wegvallen van de Onderwijscoöperatie als uitvoerder van het lerarenregister is de toekomst van het register uiterst onzeker geworden. Tegen beter weten in probeert minister Slob de moed erin te houden. In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Slob in op de recente ontwikkelingen r... [lees meer]

Onderwijscoöperatie trekt handen af van lerarenregister

Onder druk van de Tweede Kamer heeft de Onderwijscoöperatie besloten zich niet meer te bemoeien met het lerarenregister. Wordt de ontwikkeling van het register nu een verantwoordelijkheid van leraren zelf? Er bestaat onder leraren al lange tijd kritiek op het lerarenregister. Het zou een bureauc... [lees meer]

Deel Tweede Kamer wil stoppen met lerarenregister

Een deel van de Tweede Kamer wil de verdere ontwikkeling van het lerarenregister on hold zetten. Zonder draagvlak is een register kansloos. Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over leraren kwam uiteraard ook het onderwerp ‘lerarenregister’ aan de orde. Vooraf had de PO Raad de T... [lees meer]

Minister Slob: uitstel start lerarenregister

Minister Slob schuift de start van het lerarenregister op de lange baan. De invoeringsdatum wordt uitgesteld om leraren de kans te geven zelf het voortouw te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat het lerarenregister alleen een succes kan worden als leraren vertrouwen hebben in... [lees meer]

Steeds minder draagvlak voor lerarenregister

De sectorraden in het onderwijs – PO Raad, VO Raad en MBO Raad – maken zich grote zorgen over de manier waarop het lerarenregister vorm krijgt. In een brief vragen zij minister Slob om een heroverweging. In hun brief verwijzen de sectorraden naar de passage in het regeerakkoord waarin gesteld... [lees meer]

terug naar vorige pagina

Vers van de pers!

 

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd, zoals het Lerarenregister.

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief

 

Special internationalisering in het mbo

 

Terugblik Dag van het mbo