Dossier Lerarenregister

Eind 2016 is besloten om een lerarenregister in te voeren. Vanwege een gebrek aan draagkracht onder docenten heeft het kabinet in 2018 het register ‘in de ijskast’ gezet. De Onderwijscoöperatie, de organisatie die het register uitvoerde, is opgeheven. Hetzelfde geldt voor het lerarenparlement.


Veel steun voor plan om lerarenregister uit wet te halen

Het initiatiefvoorstel van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om alle bepalingen over het lerarenregister uit de wet te halen, krijgt veel steun. Volgens de initiatiefnemers is de wet die het lerarenregister verplicht stelt een blok aan het been. De treurige geschiedenis van het lerarenregister gaat verder. D... [lees meer]

SGP en SP willen lerarenregister uit wet schrappen

Alle bepalingen over het lerarenregister moeten uit de wet worden geschrapt. Dat proberen Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) met een initiatiefwet voor elkaar te krijgen. De ongelukkige geschiedenis van het lerarenregister is nog niet ten einde. Het kabinet heeft het register onlangs in de ijskast gezet, maar ... [lees meer]

Lerarenregister wordt ‘uitgefaseerd’ naar lerarenportfolio

Het kabinet heeft de stekker uit het lerarenregister getrokken. Wat resteert is een hulpmiddel om professionaliseringsactiviteiten bij te houden: het lerarenportfolio. Het portfolio is vorig jaar ontworpen om docenten te helpen bij het registreren van alle professionaliseringsactiviteiten. Die activiteiten zouden op... [lees meer]

Lerarenregister verdwijnt achter horizon

Deze kabinetsperiode maakt het kabinet geen werk meer van het lerarenregister. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers van Onderwijs: 'We zetten het verplichte register in de ijskast.' Deze mededeling is zo ongeveer de genadeklap voor het al lange tijd omstreden lerarenregister. In de brief aan de ... [lees meer]

Initiatiefwet om lerarenregister af te schaffen

De SGP wil het lerarenregister, dat al enige tijd on hold staat, volledig afschaffen. ‘Kwaliteit van leraren moet van onderop georganiseerd worden.’ De lijdensweg van het lerarenregister sleept zich voort. Volgens de begin 2017 aangenomen wet zouden leraren zich dit jaar moeten inschrijven in het register. Na to... [lees meer]

Rinnooy Kan: lerarenregister voorlopig niet aan de orde

Het is de hoogste tijd dat leraren zelf de regie nemen over hun professionele ontwikkeling. Pas als leraren zich goed georganiseerd hebben, kan er nagedacht worden over iets als een lerarenregister. Dat is de kern van het advies dat Alexander Rinnooy Kan aan minister Slob heeft uitgebracht. Rinnooy Kan was voor de z... [lees meer]

Extra geld voor zij-instromers in het mbo

Minister Van Engelshoven heeft extra geld gevonden voor zij-instromers in het mbo. Nog dit jaar komt een bedrag van € 1,8 miljoen extra beschikbaar. Met dit geld zullen alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dat maakte minister Van Engelshoven bekend bij een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over leraren. V... [lees meer]

‘Bekwaamheidsonderhoud is recht van iedere docent’

Zoals iedere zichzelf respecterende beroepsgroep moeten ook leraren gaan werken aan bekwaamheidsonderhoud. De schoolleiding moet dit goed faciliteren. Pas als leraren zich goed georganiseerd hebben kan er sprake zijn van iets als een lerarenregister. Dat is de kern van het voorlopige advies van Alexander Rinnooy Kan. ... [lees meer]

Scholen moeten toch gegevens voor register aanleveren

Minister Slob wil dat scholen dit jaar toch de gegevens van al hun docenten aanleveren voor het lerarenregister. De sectorraden gooien echter de kont tegen de krib. In een brief aan de schoolbesturen schrijft Slob dat het register, ondanks het uitstel, niet van de baan is. Op termijn moet het register gerealiseerd w... [lees meer]

Slob trekt stekker uit lerarenregister

Het verplichte lerarenregister is mislukt. Een langjarig en peperduur traject wordt daarmee kort voor het bereiken van de finish beëindigd. Leraren zijn blij. Minister Arie Slob heeft besloten leraren niet langer te verplichten zich te registeren in het lerarenregister. Voordat er sprake kan zijn van zo’n verplic... [lees meer]

Docenten sterk verdeeld over lerarenregister

Onder mbo-docenten zijn ongeveer evenveel voor- als tegenstanders van een lerarenregister. Als er een register komt, moeten er volgens de docenten voor het mbo aparte eisen gelden. Dat blijkt uit een enquête die de beroepsvereniging van mbo-opleiders organiseerde. Het lerarenregister blijft de gemoederen bezig houd... [lees meer]

Slob wil grotere rol werkgevers bij lerarenregister

De soap rond het lerarenregister gaat door. Bij de implementatie van het register moeten werkgevers volgens minister Slob een ‘substantiële positie’ krijgen. Dat schrijft de minister in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer. Het besluit van de Onderwijscoöperatie om de handen af te trekken van het lerarenregist... [lees meer]

Wat is jouw mening over het lerarenregister?

Er is veel discussie over nut en noodzaak van het lerarenregister. De beroepsvereniging van mbo-opleiders wil graag weten hoe docenten over het register denken. Geef via de online enquête je mening! De laatste weken is het lerarenregister veelvuldig in het nieuws geweest. Onder druk van de Tweede Kamer heeft de Ond... [lees meer]

Reactie BVMBO op problemen Onderwijscoöperatie

De BVMBO herkent zich in de kritiek op de Onderwijscoöperatie. De beroepsvereniging roept docenten in het vo en het po op om ook eigen beroepsverenigingen te starten. De BVMBO heeft de afgelopen dagen met interesse de ontwikkelingen rondom de Onderwijscoöperatie gevolgd. De BVMBO is dé beroepsvereniging van voor ... [lees meer]

Toekomst lerarenregister aan zijden draadje

Met het wegvallen van de Onderwijscoöperatie als uitvoerder van het lerarenregister is de toekomst van het register uiterst onzeker geworden. Tegen beter weten in probeert minister Slob de moed erin te houden. In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Slob in op de recente ontwikkelingen rond het lerarenregis... [lees meer]

terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…