Dossier Rekentoets

Het is de bedoeling dat iedereen die een mbo-diploma behaalt, een zeker niveau van rekenen beheerst. Omdat dit een nieuwe eis is, is gekozen voor een geleidelijke invoering. Op dit moment moeten alle mbo-studenten een rekenexamen doen, maar telt de uitslag nog niet mee voor het diploma. Het is de bedoeling dat dit verandert vanaf het studiejaar 2019-2020.