Dossier Rekentoets

Het is de bedoeling dat iedereen die een mbo-diploma behaalt, een zeker niveau van rekenen beheerst. Omdat dit een nieuwe eis is, is gekozen voor een geleidelijke invoering. Op dit moment moeten alle mbo-studenten een rekenexamen doen, maar telt de uitslag nog niet mee voor het diploma. Het is de bedoeling dat dit verandert vanaf het studiejaar 2019-2020.


Studenten willen rekenles van deskundige docenten

Mbo-studenten willen rekenles van goed geschoolde en gemotiveerde rekendocenten. Met een docent Nederlands die rekenen erbij doet, komt een school niet meer weg. Dat blijkt uit een groot onderzoek van JOB over rekenen in het mbo. Het onderzoek is uitgevoerd onder honderden studenten van ROC Nijmegen en het Vista Coll... [lees meer]

Nieuwe referentieniveaus voor rekenen

De rekeneisen waar mbo-studenten aan moeten voldoen worden opnieuw geformuleerd. De scholen gaan gezamenlijk passende instellingsexamens maken. Het rekenexamen zelf moet ‘zo snel als mogelijk’ gaan meetellen voor het diploma. Dat zijn de hoofdlijnen van een nieuw rekenbeleid voor het mbo. Het rekenbeleid in het mb... [lees meer]

Winnaars wedstrijd ‘Beste Rekenidee mbo’ bekend

De winnaars van de wedstrijd ‘Beste Rekenidee mbo 2019’ zijn bekendgemaakt. De drie winnaars mogen hun ideeën gaan presenteren op een internationale rekenconferentie in Zweden. De uitslag van de wedstrijd ‘Beste Rekenidee mbo 2019’ is bekendgemaakt. De wedstrijd, een initiatief van het Platform Rekendocenten... [lees meer]

Slob: wet om rekentoets met spoed af te schaffen

Minister Arie Slob (Onderwijs) komt na de zomer met een wet die de rekentoets in het voortgezet afschaft. De wet moet voor 1 januari 2020 zijn aangenomen, zodat met terugwerkende kracht leerlingen in het schooljaar 2019-2020 geen rekentoets meer hoeven af te leggen. Dat schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer.... [lees meer]

Vierde editie Beste Rekenidee mbo gestart

Ook dit schooljaar organiseren het Platform Rekendocenten en het practoraat Rekenen de wedstrijd voor 'Het Beste Rekenidee' georganiseerd. Het is alweer de vierde editie van deze wedstrijd die als doel heeft het rekenonderwijs in het mbo positief op de kaart zetten. Bij de wedstrijd kunnen rekendocenten tot en met 1... [lees meer]

Van de politieke pot gerukt!

‘Met het rekenbeleid, of liever, het ontbreken daarvan, of nog liever, wánbeleid, heeft de politiek mijn Drentse klompen definitief gebroken.’ Aldus rekendocent en oud-leraar van het Jaar Diederick de Vries. In deze speciaal voor MBO-today geschreven column doet hij zijn onvrede uit de doeken. Door: Diederick ... [lees meer]

Rekendocenten nemen heft in eigen handen

Rekendocenten in het mbo kijken met verbazing naar de politieke besluitvorming in Den Haag over het rekenonderwijs. Maar ze zitten niet bij de pakken neer, zo blijkt bij een bijeenkomst van het Practoraat Rekenen: ‘We moeten het heft in eigen handen nemen’. Het Practoraat Rekenen, vorig jaar ingesteld om het rek... [lees meer]

Rekentoets in voortgezet onderwijs afgeschaft

Zoals verwacht stemde de Tweede Kamer vandaag voor het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Over de gevolgen voor het mbo organiseert het Practoraat Rekenen regionale netwerkbijeenkomsten. Het kabinet zal de moties over de rekentoets, die door minister Slob ontraden werden, uitvoeren. Dat beteke... [lees meer]

Het sleutelwoord wordt ‘trots’

Docent rekenen en economie Dirk Megens is verkozen tot Leraar van het Jaar 2019. Dat had hij een paar maanden geleden niet verwacht. Een interview met deze bevlogen docent over verwarrende taarten, docenten met hart voor het onderwijs en de trots die studenten en docenten meer mogen uitdragen. ‘And the winner is... [lees meer]

Toelatingstoets in mbo na afschaffen rekentoets vo?

Een Kamermeerderheid kiest, tegen de wens van het kabinet, voor het onmiddellijk afschaffen van het rekenexamen in het voortgezet onderwijs. De consequenties voor het mbo zijn onduidelijk. Bij een vervolgdebat op dinsdag 29 januari dienden de Kamerleden Van Meenen (D66) en Rog (CDA) twee moties in. In de moties word... [lees meer]

Steun voor rekenplannen mbo, kritiek op rekentoets vo

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen nieuwe rekentoets voor het voortgezet onderwijs. De voorstellen voor het mbo kunnen wel op een meerderheid rekenen. Het debat over de toekomst van het rekenonderwijs richtte zich met name op de gevolgen voor het voortgezet onderwijs. Een Kamermeerderheid, onder aanvoering... [lees meer]

Rekenvoorstel dreigt in Tweede Kamer te sneuvelen

Het voorstel om vanaf komend studiejaar het rekenexamen te laten meetellen voor het diploma krijgt waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met Kamerleden. De kritiek op het rekenvoorstel van de ministers Van Engelshoven en Slob komt vooral van de regeringspartijen... [lees meer]

Jurriaan Steen benoemd als practor rekenen

Jurriaan Steen is op 1 augustus benoemd als practor van het Rekenpractoraat. Dit practoraat is een initiatief van de beroepsvereniging van mbo-opleiders en drie mbo-scholen. Het is de bedoeling dat de kersverse practor samen met rekendocenten onderzoek gaat doen naar het vak rekenen in het mbo. Het doel is om alle h... [lees meer]

Onduidelijkheid over rekenen in het mbo blijft bestaan

De onduidelijkheid over rekenen in het mbo wordt niet voor de zomer opgelost. Het ministerie van OCW is nu van plan kort na het reces een knoop door te hakken. De rekendocenten in het mbo blijven voorlopig in onzekerheid over de regelgeving rond het rekenen in het mbo. Het ministerie van Onderwijs had eerder aangeko... [lees meer]

‘Het belang van rekenen staat niet ter discussie’

De huidige rekentoets wordt afgeschaft. Maar het belang van rekenen blijft in het mbo onverminderd groot. Dat zegt Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de gewraakte rekentoets wordt afgeschaft. Dat kan pas gebeuren als er een goed alternatief ... [lees meer]

terug naar vorige pagina

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Nieuwsbrief

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

The road to gold…