Dossier Rekentoets

Het is de bedoeling dat iedereen die een mbo-diploma behaalt, een zeker niveau van rekenen beheerst. Omdat dit een nieuwe eis is, is gekozen voor een geleidelijke invoering. Op dit moment moeten alle mbo-studenten een rekenexamen doen, maar telt de uitslag nog niet mee voor het diploma. Het is de bedoeling dat dit verandert vanaf het studiejaar 2019-2020.


Rekendocenten nemen heft in eigen handen

Rekendocenten in het mbo kijken met verbazing naar de politieke besluitvorming in Den Haag over het rekenonderwijs. Maar ze zitten niet bij de pakken neer, zo blijkt bij een bijeenkomst van het Practoraat Rekenen: ‘We moeten het heft in eigen handen nemen’. Het Practoraat Rekenen, vorig jaar ... [lees meer]

Rekentoets in voortgezet onderwijs afgeschaft

Zoals verwacht stemde de Tweede Kamer vandaag voor het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Over de gevolgen voor het mbo organiseert het Practoraat Rekenen regionale netwerkbijeenkomsten. Het kabinet zal de moties over de rekentoets, die door minister Slob ontraden werden, u... [lees meer]

Het sleutelwoord wordt ‘trots’

Docent rekenen en economie Dirk Megens is verkozen tot Leraar van het Jaar 2019. Dat had hij een paar maanden geleden niet verwacht. Een interview met deze bevlogen docent over verwarrende taarten, docenten met hart voor het onderwijs en de trots die studenten en docenten meer mogen uitdragen. ... [lees meer]

Toelatingstoets in mbo na afschaffen rekentoets vo?

Een Kamermeerderheid kiest, tegen de wens van het kabinet, voor het onmiddellijk afschaffen van het rekenexamen in het voortgezet onderwijs. De consequenties voor het mbo zijn onduidelijk. Bij een vervolgdebat op dinsdag 29 januari dienden de Kamerleden Van Meenen (D66) en Rog (CDA) twee moties i... [lees meer]

Steun voor rekenplannen mbo, kritiek op rekentoets vo

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil geen nieuwe rekentoets voor het voortgezet onderwijs. De voorstellen voor het mbo kunnen wel op een meerderheid rekenen. Het debat over de toekomst van het rekenonderwijs richtte zich met name op de gevolgen voor het voortgezet onderwijs. Een Kamermeerderhe... [lees meer]

Rekenvoorstel dreigt in Tweede Kamer te sneuvelen

Het voorstel om vanaf komend studiejaar het rekenexamen te laten meetellen voor het diploma krijgt waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met Kamerleden. De kritiek op het rekenvoorstel van de ministers Van Engelshoven en Slob komt vooral van ... [lees meer]

Jurriaan Steen benoemd als practor rekenen

Jurriaan Steen is op 1 augustus benoemd als practor van het Rekenpractoraat. Dit practoraat is een initiatief van de beroepsvereniging van mbo-opleiders en drie mbo-scholen. Het is de bedoeling dat de kersverse practor samen met rekendocenten onderzoek gaat doen naar het vak rekenen in het mbo. H... [lees meer]

Onduidelijkheid over rekenen in het mbo blijft bestaan

De onduidelijkheid over rekenen in het mbo wordt niet voor de zomer opgelost. Het ministerie van OCW is nu van plan kort na het reces een knoop door te hakken. De rekendocenten in het mbo blijven voorlopig in onzekerheid over de regelgeving rond het rekenen in het mbo. Het ministerie van Onderwij... [lees meer]

‘Het belang van rekenen staat niet ter discussie’

De huidige rekentoets wordt afgeschaft. Maar het belang van rekenen blijft in het mbo onverminderd groot. Dat zegt Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de gewraakte rekentoets wordt afgeschaft. Dat kan pas gebeuren als er e... [lees meer]

Rekenen: scholen willen graag duidelijkheid

Scholen willen graag snel duidelijkheid over de vraag wanneer het rekenexamen gaat meetellen voor het diploma. Voorkomen moet worden dat de aandacht voor het rekenonderwijs afbrokkelt. Dat is de belangrijkste aanbeveling die scholen aan de minister en de politiek hebben, zo blijkt uit de rapporta... [lees meer]

‘Laat rekenen zo snel mogelijk meetellen voor het diploma’

Docenten en bestuurders in het mbo zijn eensgezind in hun oproep aan de Tweede Kamer: rekenen moet zo snel mogelijk meetellen voor het mbo-diploma. Anders zijn studenten niet te motiveren. De oproep komt aan de vooravond van een Kamerdebat over het rekenonderwijs in het mbo. In een gezamenlijke b... [lees meer]

terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering

[forminator_poll id="14436"]