Enquête: hoe kan kennis uit onderzoek het onderwijs helpen?

Welke activiteiten kunnen bijdragen aan het gebruiken van kennis uit onderzoek in het mbo? Deze vraag staat centraal in de verkenning die het NRO uitvoert naar het stimuleren van kennis uit onderwijsonderzoek in het mbo.

Door goed gebruik te maken van kennis uit onderwijsonderzoek, kunnen onderwijsprofessionals de kwaliteit van het onderwijs verhogen of borgen. Een voorbeeld hiervan is de gratis beschikbaarheid van wetenschappelijke publicaties voor docenten. Het NRO faciliteert onderzoek en kennisverspreiding via onder andere een landelijke kennisagenda, de kennisrotonde en het platform Onderwijskennis.nl. Tevens werkt het NRO samen met kennisnetwerken zoals practoraten en onderzoekswerkplaatsen.

Vragenlijst

Op dit moment voert het NRO een verkenning uit die leidt tot een vernieuwde aanpak. Doel blijft het stimuleren van kennis uit onderwijsonderzoek in het mbo. Het NRO is benieuwd hoe gestimuleerd kan worden dat docenten steeds meer werken op basis van door onderzoek beproefde interventies, ook wel evidence informed werken. Iedereen kan ervaringen en ideeën over dit onderwerp delen door een vragenlijst in te vullen. Het invullen kost maar enkele minuten. Het NRO ontvangt de ingevulde vragenlijst graag voor 13 mei.

Vul hier de vragenlijst in

Lees ook: ‘Verbinding tussen professionals, kennis en netwerken’