Evaluatie: samenvoeging kenniscentra in SBB geslaagd

Ruim drie jaar na de samenvoeging van zeventien kenniscentra in één landelijke organisatie (SBB) blijkt dat de doelen van deze majeure operatie in grote lijnen zijn behaald. De betrokkenheid van het bedrijfsleven blijft een aandachtspunt.

Bij de besluitvorming over de samenvoeging van de kenniscentra in 2014 was afgesproken dat na drie jaar een evaluatie zou worden uitgevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de doelen van de operatie in grote lijnen zijn behaald. Ten aanzien van de belangrijkste taken van SBB – het onderhouden van de landelijke kwalificatiestructuur en het erkennen van leerbedrijven – is de kwaliteit van de dienstverlening op niveau gebleven. Omdat SBB veel minder geld te besteden heeft dan de voormalige zeventien kenniscentra, spreekt minister Van Engelshoven van ‘een prestatie van formaat’.

Bestuurlijke drukte

Logisch is dat door de opheffing van de zeventien kenniscentra de bestuurlijke drukte aanzienlijk is verminderd. Dit positieve resultaat heeft ook een keerzijde: de sectorale betrokkenheid is volgens de evaluatie nog niet op het niveau van vroeger. De afstemming tussen onderwijs en werkgevers vindt nu plaats binnen acht sectorkamers. Volgens de evaluatie is verbetering nodig.

Erkenning leerbedrijven

Bij de evaluatie is expliciet gekeken of het erkennen van leerbedrijven bij SBB belegd moet blijven. Volgens de onderzoekers is dat inderdaad het geval. Het alternatief – erkenning door scholen zelf – is niet aantrekkelijk. De onafhankelijkheid van de erkenning is volgens de evaluatie een groot goed.

Vernieuwing

Volgens minister Van Engelshoven is het belangrijk dat SBB blijft werken aan vernieuwing. De grote veranderingen op de arbeidsmarkt vragen daar om. Op dit moment is SBB onder andere nauw betrokken bij de cross-over opleidingen, het experiment ‘Ruimte voor de regio’ en de ontwikkeling van certificaten voor beroepsgerichte onderdelen.

Lees hier de evaluatie en de brief van minister Van Engelshoven