Experiment met mbo-certificaten start met 15 pilots

Vijftien mbo-scholen gaan trajecten aanbieden waarmee werkenden of werkzoekenden een mbo-certificaat kunnen behalen. Kan het mbo op deze manier een concrete bijdrage leveren aan ‘leven lang ontwikkelen’?

De komende tijd gaan in vijftien regio’s samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, werkgevers en brancheorganisaties korte opleidingstrajecten aanbieden voor werkenden of werkzoekenden. Deelnemers aan deze pilots volgen een bepaald onderdeel van een mbo-opleiding en ontvangen hiervoor een mbo-certificaat. De komende maanden gaan de samenwerkingsverbanden onderzoeken welke onderdelen van opleidingen geschikt zijn voor de pilot en op welke manier de opleiding uitgevoerd kan worden. In het najaar starten de opleidingen.

Volop kansen
Volgens minister Van Engelshoven vraagt de snel veranderende arbeidsmarkt om korte opleidingstrajecten: ‘Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Door de mbo-certificaten kun je als werkende of werkzoekende je blijven ontwikkelen. Het wordt door de certificaten makkelijker om bijvoorbeeld over te stappen naar een andere sector of om je bij te scholen als je beroep verandert.’ Volgens Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van SBB, bieden de pilots interessante kansen voor het mbo: ‘Dit initiatief met een belangrijke rol voor het mbo biedt volop kansen. Met deze pilots wordt duidelijk hoe we de mbo-certificaten het beste kunnen vormgeven.’

Voorbeelden
De pilots, die worden gecoördineerd door SBB, worden uitgevoerd in de sectoren zorg, horeca, bouw en techniek. Een voorbeeld is de pilot ‘Starten met verantwoorde zorg’. Hierin werkt het Nova College samen met een thuiszorgaanbieder en brancheorganisatie VBZ aan een opleiding voor verzorgende taken op niveau 3. Een ander voorbeeld is de pilot ‘Duurzaamheid en installatietechniek’. Hierin worden werknemers bijgeschoold op het terrein van duurzaamheid en technische installaties. In deze pilot werken ROC A12, Bouwend Nederland, ReVaBo Oosterbeek en Bouwmensen Amersfoort samen.

Inzetbaarheid vergroten
Het doel van de pilots is om de mbo-opleidingen en mbo-scholen een grotere rol te laten spelen bij leven lang ontwikkelen. Het grote voordeel van de certificaten is dat deelnemers geen meerjarige opleiding hoeven te volgen, waarin ook eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld burgerschap en talenkennis. De certificaten zijn gericht op concrete onderdelen van opleidingen, waarmee deelnemers hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt direct vergroten. Onlangs bleek uit onderzoek dat ook private opleiders steeds vaker korte opleidingstrajecten aanbieden.

Lees ook: Pilots met mbo-certificaten starten dit najaar