Experimenten vmbo-mbo aarzelend van start

De experimenten met een doorlopende leerlijn vmbo-mbo kennen een aarzelende start. Scholen maken nog weinig gebruik van de mogelijkheden om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de experimenten met doorlopende leerlijnen vmbo en mbo. Deze experimentele leerroutes bieden scholen de ruimte om de vmbo- en mbo-opleiding meer op elkaar af te stemmen, zodat er één doorlopende leerlijn ontstaat. Scholen kunnen bijvoorbeeld bepaalde vakken van de mbo-opleiding al op het vmbo aanbieden of kiezen voor een afwijkend moment van examinering. De experimenten zijn gestart bij de vakmanschapsroutes en de technologieroutes.

Geen vernieuwing
De onderwijsinspectie onderzocht de eerste lichting experimenten, die gestart zijn in het schooljaar 2014-2015. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de experimenten en het om relatief kleine aantallen leerlingen gaat trekt de inspectie wel een aantal conclusies. Belangrijkste conclusie is dat scholen de experimenteerruimte nog niet optimaal benutten. Scholen kunnen meer doen om de doorlopende leerlijn efficiënter te maken. ‘We zien vaak voortzetting van het reeds regulier verzorgde onderwijs en (nog) geen echte vernieuwingen’, zo stelt de inspectie.

Kwaliteit
Ook de kwaliteitsborging is matig, oordeelt de inspectie. Daardoor kunnen de resultaten van de experimenten onvoldoende gevolgd worden. Ook de scholen zelf zien nog veel risico’s relatief veel risico’s voor het slagen van het experiment. Dan gaat het met name om zaken als de hoge kosten, de organiseerbaarheid en de verschillen in wet- en regelgeving tussen vo en mbo.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van deze conclusies doet de onderwijsinspectie de volgende aanbevelingen aan de scholen:
• Benut de ruimte van het experiment maximaal en voorkom zo veel mogelijk overlap. Bijvoorbeeld door vaker mbo-onderdelen op het vmbo aan te bieden of door verdieping, versnelling of verbreding in de leerroute aan te brengen.
• Communiceer beter over de voordelen van de leerroute met ouders en leerlingen.
• Versterk de regionale samenwerking, zowel met bedrijven als met andere scholen.
• Maak gebruik van netwerken en zoek bijvoorbeeld aansluiting bij brede samenwerkingsverbanden.
• Doe nieuwe ervaringen op en deel deze uitgebreid binnen de hele school.
• Versterk de kwaliteitszorg, bijvoorbeeld door met een kwaliteitszorgcyclus te werken.

Lees ook: Uitbreiding doorlopende leerroutes vmbo-mbo